KONTAKT

Zväz vojakov Slovenskej republiky

Hviezdoslavova 16

911 27      Trenčín

Telefónne čísla:

032/7430041

0905 660 238 (tajomník ZV SR p. Mjartan)

Email:

zvazvoj@gmail.com

IČO-31871453

DIČO-2021325383

Fio banka, a.s. pobočka Trenčín

IBAN SK53 8330 0000 0023 0157 4787

Kto a ako sa môže stať členom ZV SR

Zväz vojakov Slovenskej republiky má viac ako 2 200 členov, ktorí sú organizovaní v 30 kluboch po celej Slovenskej republike. Ich činnosť je pútavá a pestrá, čo dokazujú aj publikované články na …