Zväz vojakov Slovenskej republiky

Legislatíva a právne poradenstvo

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva - starobné dôchodky
OS-osobitny-system-socialneho-zabezpecenia-policajtov-a-vojakov
Protiústavné opomenutie mimoriadnej valorizácie pre výsluhových dôchodcov
Z Kancelárie prezidentky SR sme na žiadosť ÚVD SR, aby podala návrh na Ústavný súd SR o nesúlade zákona s...
Mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov – aktualizácia 10. 09. 2023
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zasielal rozhodnutia o zvýšení výsluhových dôchodkov od. 1. 7. 2023 už koncom júna a ustanovená zákonná...
Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva
SNSĽP_odborné vyjadrenie
Podnet ÚVD SR verejnému ochrancovi práv SR
ÚVD SR s aktívnym prispením ZV SR pripravila a odoslala podnet verejnému ochrancovi práv SR, aby podal na Ústavný súd...
VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV K 1.7.2023 (MIMORIADNA VALORIZÁCIA)
Zväz vojakov Slovenskej republiky je členom Únie výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky (ÚVD SR). V tejto platforme spolupráce výsluhových dôchodcov SR...