Domov

Ocenenia ministrom obrany a náčelníkom GŠ OS SR

Dňa 9.11.2018 veliteľ 1.mechanizovanej brigády brigádny generál Ing. Vladimír KUBÁŇ v Sieni cti a slávy 1.mb odovzdal primátorovi mesta Topoľčany Ing. Petrovi BALÁŽOVI Pamätný kríž Náčelníka GŠ OS SR III.stupňa, ...
Čítať Viac
/ / Klub Topolčany

Pietna spomienka ČERVENÉ MAKY v Topoľčanoch

Pri pomníku padlých v I. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch 9.11.2018 o 11,00 hodine sme si už šiesty krát pripomenuli Deň vojnových veteránov, „Červené maky“, 100.výročie ukončenia I.svetovej ...
Čítať Viac
/ / Klub Topolčany

Červené maky v Nitre

Novembrová nedeľa 2018 v znamení jedenástok nás privítala síce slnečná, ale s miernym vetríkom. Takto druhým dňom pokračovala návšteva našich priateľov z Kroměříže v Nitre. Dominantným bodom programu tohto dňa sa stalo uctenie si ...
Čítať Viac
/ / Klub Nitra-Zobor

Ocenenie plukovníka v. v. Tibora Bustina

11. novembra 2018 pri návrate z pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom cintoríne 1. svetovej vojny v Trenčíne – Zábraní som po nastúpení do auta oznámil manželke, že o pár minút budem doma. Rovnako ...
Čítať Viac

Návšteva z Kroměříža

V sobotu 10. novembra 2018 nás opäť navštívili priatelia z Klubu Vojenských dôchodcov z Kroměříže na čele s predsedom plk. v. z. Ing. Jaroslavom SVÁROVSKÝM s manželkou a kpt. v. z. Dušanom HRICOM s manželkou, výsadkárom žijúcim ...
Čítať Viac
/ / Klub Nitra-Zobor

ČERVENÉ MAKY V BANSKEJ BYSTRICI

Pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny bol v Banskej Bystrici v Majeri slávnostne odhalený Monument, ktorý dodal torzu bývalého cintorína jedného z najväčších vojenských lazaretov náležitú dôstojnosť.O 11:11 ...
Čítať Viac
/ / Klub Banská Bystrica