Domov

AKTUÁLNE ČLÁNKY

 

Nové výhody pre vojnových veteránov v zariadeniach HOREZZA

Ministerstvo obrany SR a spoločnosť HOREZZA, a.s. uzatvorili 3. januára 2022 „Zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“, ktorej predmetom ...
Čítať Viac
/ / BENEFITY, ČLÁNKY

Invalidné dieťa

Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje nezaopatrenému dieťaťu, ktoré sa stalo invalidným, vznik nároku na invalidný dôchodok dovŕšením 18 roku veku, nezaopatrené dieťa môže byť až do veku 26 rokov po ...
Čítať Viac
/ / ČLÁNKY, PRÁVNIK

Klub ZV SR Sereď v roku 2021

Činnosť klubu ZV SR v Seredi, tak ako všade inde, bola v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnená pandémiou vírusu Covid-19. Museli sme obmedziť naše stretnutia a zrušiť väčšinu aktivít. Členskú schôdzu v roku ...
Čítať Viac
/ / Klub Sereď

Realizácia zákona č. 283/2021 Z.z.

Dňa 14.01.2022 uverejnil p. Ľubomír Dubeň príspevok na web stránke www.bezpzlozky.eu - pozri nižšie: Lubomir Duben 14. januára 2022 o 14:59 Realizácia zákona č.283/2021 Z.z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického ...
Čítať Viac
/ / Klub Pezinok

Zákon číslo 283/2021 Z.z. – iniciatíva prezidenta APVV

      Dňa 14.januára 2022 uverejnil JUDr. Hristo GLUŠKOV, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA)®, na web stránke https.//www.asociaciapolicajtov.sk príspevok - https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/359-zakon-o-odobrati-nezasluzenych-benefitov-predstavitelom-komunistickeho-rezimu-2 .       Plné ...
Čítať Viac
/ / Klub Pezinok