Zväz vojakov Slovenskej republiky

ZV SR – klub Sereď sa zapojil do podujatia Noc múzeí a galérií

4 júna, 2023

V sobotu 13. mája otvorilo Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi v rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré priestory expozícií, výstav a Múzejnej záhrady.  Mestské múzeum v Seredi vzniklo z iniciatívy občanov mesta Sereď a pre verejnosť bolo otvorené 15. decembra 2004. Sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara.
Vedúca múzea Mária Diková „V rámci Noci múzeí a galérií boli v čase od 10:00 do 21:00 hodiny pre návštevníkov pripravené prehliadky expozícií a výstav ako Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici. Vystavené boli aj nové exponáty z obdobia prvej tretiny 20. storočia – fotografie, dokumenty a predmety rodiny grófa Štefana Takácsa Tolvaya z Dolného Čepeňa a jeho zamestnancov, ktoré pochádzajú z rodinných zbierok Iva Neboráka z Rychvaldu v ČR, Jána Bugyiho z Veľkej Mače a Renáty Kyselej zo Serede.“  Prehliadka v Múzejnej záhrade poskytla návštevníkom zaujímavé poznatky o výstave sto exemplárov tehál zo zbierky Dušana Irsáka, vidieť mohli pilier zaniknutého stredovekého kostola a spoznať jeho históriu, nazrieť do barokovej studne a pokochať sa pohľadom na historické kamenné fragmenty inštalované v záhrade. Pre návštevníkov boli pripravené komentované prehliadky s archivárkou PhDr. Evou Vrabcovou, s vedúcou múzea Máriou Dikovou a s predsedom OZ Vodný Hrad Mgr. arch. Rastislavom Petrovičom.
Nové poznatky návštevníkom poskytli aj prednášky.  PhDr. Eva Vrabcová porozprávala o pôsobení katolíckej cirkvi v Seredi, Mária Diková načrela do histórie Dolného Čepeňa a grófa Štefana Takácsa Tolvayho s grófkou Irmou, rod. Szászy ako novej akvizície v múzeu  a predseda Zväzu vojakov  – klub Sereď Ing. pplk. Ondrej Urban prednášal o vojenskej kariére grófov Štefana a Jozefa Takács – Tolvayovcov. Vo večerných hodinách sa konal komorný koncert v podaní hudobného zoskupenia TRIO IMPRESSION, v rámci ktorého odzneli skladby z obdobia 19. a 20. storočia. Široká škála programu dala tak možnosť prežiť zaujímavý deň a večer spojený s históriou i kultúrou. 

Loading