Zväz vojakov Slovenskej republiky

ZV SR Klub Nitra-Zobor na petangu v Kroměříži

6 októbra, 2023

Na pozvanie priateľov z partnerského mesta Kroměříž sa družstvo členov Klubu Nitra-Zobor v zložení Antonín Rojka, František Kromka, Ján Hrtánek a Štefan Kottula dňa 27. septembra 2023 zúčastnilo turnaja „O pohár Klubu seniorov Kroměříž“ v petangu. Bol to už jeho 5.ročník a naša druhá účasť. Pozvánka sa tak stala výzvou či sa nám podarí zopakovať výsledky družstva z vlaňajška, kedy sme získali 2. miesto.

Súťaže sa zúčastňuje 8 družstiev po 3 súťažiacich. Zvláštnosťou tohto ročníka bola prevaha súťažiacich žien, ktoré sa tomuto športu venujú vážne, poctivo trénujú a bývajú účastníkmi súťaží aj mimo mesta. Sami sme sa o tom presvedčili. V uplatňovaných pravidlách hry v petangu sa mierne líšime, ale nám to prospieva v získavaní skúseností a flexibilite našej účasti v nami neorganizovaných podujatiach. Turnaj tradične otvorila predsedkyňa Centra pre seniorov p. Mgr. Marie Šerá a po nej privítal účastníkov turnaja miestostarosta mesta Kroměříž p. Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA a zaželal všetkým príjemné športové popoludnie a úspech v turnaji. V prvom našom zápase sme jednoznačne zvíťazili 7:0 nad domácim družstvom zo Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami (SPCCH) a v ďalšom kole po vyrovnanom priebehu sme vyhrali 10:4 nad vlaňajšími víťazmi z Klubu Českých turistov (KČT). Vo finále sme narazili na silné družstvo domácich-žien z Centra Zachar kedy sme si udržiavali tesný náskok 4:2 v jednobodových ziskoch v hre. V závere nás jednorazovým trojbodovým ziskom vo vyrovnanom zápase porazili 7:2. Je treba priznať, že v závere boli lepšie a rozhodli doslova centimetre. V konečnom dôsledku to však znamenalo, že sme obhájili 2.miesto z vlaňajška. Víťazné družstvo Centra Zachar získalo „Putovný pohár“, tretím v poradí boli členovia KVD Kroměříž. Ocenené boli všetky tri družstvá pohármi a diplomami. K tomu pridali drobné upomienkové predmety venované mestom Kroměříž a Centrom Zachar.

Je nutné poznamenať, že nám vyšla dobrá voľba tretieho hráča v družstve, kde Janko Hrtánek svojimi kvalitnými hodmi prispel k celkovému výsledku nášho družstva.

Pozvali sme miestne kluby na nami organizovaný Memoriál Františka Chudu v petangu v budúcom roku 28.6.2024, ktorý má za sebou už 6 ročníkov. V Nitre hráme o víťazov jednotlivcov v oboch kategóriách /ženy, muži/ a radi privítame medzi sebou priateľov z Kroměříža. Príležitosťou k stretnutiam nebude však len petang, v budúcom roku predpokladáme účasť priateľov z Kroměříža a Ružomberka v súťažiach vo viacerých športových disciplínach pripravovaných v gescii nitrianskych JDS, na ktorých sa bude organizačne podieľať aj náš klub.

Po skončenej súťaži sme mali ešte možnosť podebatovať, po návrhu Tónka Rojku si spomenúť a minútou ticha si uctiť osobnosti, ktoré sme stretávali a už nie sú medzi nami, prebrať aj nepetangové témy a zanôtiť si počas spoločného posedenia s našimi priateľmi z KVD Kroměříž a z Klubu výsadkových veteránov z Holešova. Sprevádzali nás krásne piesne z Moravy a Slovenska a záverečné lúčenie zástupcov oboch partnerských miest bolo srdečné a nádejné pre budúcnosť našich kontaktov a aktivít.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA

Foto: Zdeňka Hricová, Jaroslav Svárovský

Loading