Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zomrel podplukovník v. v. Lumír ŽÁK

15 marca, 2023

Vážení priatelia,

Klub vojakov posádky Žilina s ľútosťou Vám oznamuje, že po ťažkej chorobe 14.marca 2023 vo veku 94 rokov zomrel pplk.v.v. Lumír ŽÁK, zakladajúci člen klubu vojakov. Vzácny človek a zodpovedný dôstojník.
Smútočná rozlúčka z vojenskými poctami sa uskutoční 18.marca o 10,00 hod. 2023 na starom Mestskom cintoríne v Žiline

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Juraj Drotár,
predseda KV ZV SR posádky Žilina

Loading