Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zomrel npráp. v.v. Ján Foltán

14 septembra, 2022

Dňa 9.septembra 2022  nás náhle opustil člen klubu npráp. v.v. Ján Foltán. Dožil sa požehnaného veku 85 rokov.

Nie je ľahké v niekoľkých minútach spomenúť všetky dôležité udalosti a skutky, ktoré náš nebohý za svoj život prežil. Je isté, že to bol život čestný, poctivý, pracovitý, zodpovedný, bolo však v ňom tiež veľa lásky  rozdávanej i prijímanej, dní šťastných, radostných, úspešných i smutných a menej úspešných. Pri záverečnom bilancovaní je však vždy rozhodujúce to, ako sme svoj život prežili, či sme vedeli v plnom rozsahu využiť dar od života náš čas, v prospech svojej rodiny, spoločnosti, vlasti, alebo sme tento dar premárnili a žiadna stopa po našom živote neostane

Ján Foltán sa narodil 15. novembra 1936 v Pukanci, okr. Levice otcovi Jánovi a matke Helene.

Pochádzal zo siedmich detí z ktorých doposiaľ žije sestra Katka

Po absolvovaní základného vzdelania v rokoch 1943- 1952 nastúpil do učilišťa v Hliníku nad Hronom. Vyučil sa za sústružníka a krátko tam aj pracoval a to až do nástupu na vojenskú základnú službu ktorú vykonal v rokoch 1955- 1957. V roku 1957 bol prijatý za profesionálneho vojaka ako poddôstojník v ďalšej činnej službe . V roku 1960 bol prijatý za práporčíka z povolania. Postupne dosiahol hodnosť nadpráporčík

12. septembra 1959 sa oženil sa s Máriou Malíkovou. Prežili spolu 63 rokov a vychovali jedneho syna Jána

 Slúžil v ČSĽA sko správca skladu automobilového materiálu u PL oddielu v Českých Budějoviciach.

Od roku 1968 slúžil vo Zvolene u rádiotechnického práporu ako technik pre zásobovanie automobilovým materiálom neskôr ako náčelník pojazdnej dielne PAD-1 a to až do konca jeho profesionálnej kariéry. Medzi časom absolvoval odborný kurz v Automobilovom učilišti v Nitre.

Pravidelne plnil úlohy aj v krátkodobom vodičskom kurze ako inštruktor a ako zástupca náčelnika automobilovej služby.

 Do výsluhového dôchodku odišiel v roku 1991

Za výborne výsledky v službe v ČSĽA bol vyznamenaný medailou za službu vlasti, Za obranu vlasti. Pamätnou medailou k 30 výročiu SNP a pamätnou medailou k 30. výročiu výročia vzniku RTV.

Po ukončení vojenskej kariéry pracoval ako strážnik – Pozemné stavby Zvolen, Telekomunikácie Zvolen, Agrozet na Lieskovskej ceste a Daňový úrad vo Zvolene

Náš drahý zosnulý sa lúči:

s manželkou Máriou, synom Jánom, nevestou Janou, sestrou Katarínou.

So Štefanom Kružliakom, s rodinou Vraníkovičovou, Dančovou, Evou Michalicovou, Matejom Michalicom, s rodinou Foltánovou, Drápelovou, Malikovou z Medzibrodu, Malikovou z Bratislavy, Tanáčovou, Matulovou, Krasnikovou, Hrmovou, Ponickou

Ďalej so susedmi na ulici Bystrický rad, spolu slúžiacimi z Rádiotechnického práporu s veliteľstvom vo Zvolene.

S kolegami z SBS.

Členmi ZV SR klub Zvolen

 

Česť jeho pamiatke !

 

 

 

 

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.