Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zomrel npráp. v.v. Ján Foltán

14 septembra, 2022

Dňa 9.septembra 2022  nás náhle opustil člen klubu npráp. v.v. Ján Foltán. Dožil sa požehnaného veku 85 rokov.

Nie je ľahké v niekoľkých minútach spomenúť všetky dôležité udalosti a skutky, ktoré náš nebohý za svoj život prežil. Je isté, že to bol život čestný, poctivý, pracovitý, zodpovedný, bolo však v ňom tiež veľa lásky  rozdávanej i prijímanej, dní šťastných, radostných, úspešných i smutných a menej úspešných. Pri záverečnom bilancovaní je však vždy rozhodujúce to, ako sme svoj život prežili, či sme vedeli v plnom rozsahu využiť dar od života náš čas, v prospech svojej rodiny, spoločnosti, vlasti, alebo sme tento dar premárnili a žiadna stopa po našom živote neostane

Ján Foltán sa narodil 15. novembra 1936 v Pukanci, okr. Levice otcovi Jánovi a matke Helene.

Pochádzal zo siedmich detí z ktorých doposiaľ žije sestra Katka

Po absolvovaní základného vzdelania v rokoch 1943- 1952 nastúpil do učilišťa v Hliníku nad Hronom. Vyučil sa za sústružníka a krátko tam aj pracoval a to až do nástupu na vojenskú základnú službu ktorú vykonal v rokoch 1955- 1957. V roku 1957 bol prijatý za profesionálneho vojaka ako poddôstojník v ďalšej činnej službe . V roku 1960 bol prijatý za práporčíka z povolania. Postupne dosiahol hodnosť nadpráporčík

12. septembra 1959 sa oženil sa s Máriou Malíkovou. Prežili spolu 63 rokov a vychovali jedneho syna Jána

 Slúžil v ČSĽA sko správca skladu automobilového materiálu u PL oddielu v Českých Budějoviciach.

Od roku 1968 slúžil vo Zvolene u rádiotechnického práporu ako technik pre zásobovanie automobilovým materiálom neskôr ako náčelník pojazdnej dielne PAD-1 a to až do konca jeho profesionálnej kariéry. Medzi časom absolvoval odborný kurz v Automobilovom učilišti v Nitre.

Pravidelne plnil úlohy aj v krátkodobom vodičskom kurze ako inštruktor a ako zástupca náčelnika automobilovej služby.

 Do výsluhového dôchodku odišiel v roku 1991

Za výborne výsledky v službe v ČSĽA bol vyznamenaný medailou za službu vlasti, Za obranu vlasti. Pamätnou medailou k 30 výročiu SNP a pamätnou medailou k 30. výročiu výročia vzniku RTV.

Po ukončení vojenskej kariéry pracoval ako strážnik – Pozemné stavby Zvolen, Telekomunikácie Zvolen, Agrozet na Lieskovskej ceste a Daňový úrad vo Zvolene

Náš drahý zosnulý sa lúči:

s manželkou Máriou, synom Jánom, nevestou Janou, sestrou Katarínou.

So Štefanom Kružliakom, s rodinou Vraníkovičovou, Dančovou, Evou Michalicovou, Matejom Michalicom, s rodinou Foltánovou, Drápelovou, Malikovou z Medzibrodu, Malikovou z Bratislavy, Tanáčovou, Matulovou, Krasnikovou, Hrmovou, Ponickou

Ďalej so susedmi na ulici Bystrický rad, spolu slúžiacimi z Rádiotechnického práporu s veliteľstvom vo Zvolene.

S kolegami z SBS.

Členmi ZV SR klub Zvolen

 

Česť jeho pamiatke !