Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zväz vojakov Slovenskej Republiky

ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je nezávislé občianske združenie, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. – Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zväz je založený na demokratických princípoch a vo svojom programe sa opiera o myšlienkový odkaz slovenských dobrovoľníkov z meruôsmych rokov, Československých legionárov,  Slovenského národného povstania, a o odkaz Zväzu československých dôstojníkov a […]