Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zákon číslo 283/2021 Z.z. – zhrnutie vývoja a súčasný stav

11 novembra, 2022

A.  V prílohách vývoj a súčasný stav týkajúci sa prijatého zákona číslo 283/2021 Z.z. o odobratí benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Účinnosť zákona bola pozastavenú Ústavným súdom SR

Zdroj:

1. Publikácia pre členov APVV, dvanáste vydanie, 2021 – 2022
2. Publikácia pre členov APVV, trináste vydanie, 2022 – 2023

B.  04. novembra 2022 schválila Poslanecká snemovňa na návrh ministra práce a sociálnych vecí ČR zníženie dôchodkov niektorým predstaviteľom komunistického režimu. Krátenie bude o 300,00 Kč za každý rok, ktorý odpracovali pre komunistický režim. Koho sa zníženie týka uverejňujem v českom jazyku, tak ako bola novela zákona schválená:

Snížení penzí se má týkat lidí, kteří v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byli

a) členem nebo kandidátem Ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,

b) vedoucím tajemníkem krajských, okresních nebo obvodních výborů Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska,

c) členem vlády Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky,

d) předsedou Národního shromáždění Československé republiky, Národního shromáždění Československé socialistické republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, České národní rady nebo Slovenské národní rady,

e) předsedou nebo primátorem národních výborů, jde-li o zemské národní výbory, ústřední národní výbory, krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy, okresní národní výbory, národní výbory měst Brno, Plzeň a Ostrava a obvodní národní výbory v krajských městech a v hlavním městě Praze,

f) předsedou Nejvyššího soudu Československé republiky, Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, Nejvyššího soudu České socialistické republiky nebo Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky,

g) generálním prokurátorem Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky nebo hlavním vojenským prokurátorem,

h) plukovníkem nebo generálem působícím v Hlavní politické správě ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva národní obrany, politické správě vojenského okruhu, útvaru Vojenské kontrarozvědky jako složky Státní bezpečnosti nebo Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády a jejích předchůdců,

i) plukovníkem nebo generálem zařazeným ve Sboru národní bezpečnosti, vojsku ministerstva vnitra, Pohraniční stráži nebo Sboru nápravné výchovy a předchůdcích těchto útvarů (složek), nebo

j) členem Hlavního štábu Lidových milicí,

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-predcasny-duchod-zachranari-prispevek-na-mobilitu.A221012_044607_domaci_kop

 

 

 

Zdroj:

  1. Publikácia pre členov APVV, dvanáste vydanie, 2021 – 2022
  2. Publikácia pre členov APVV, trináste vydanie, 2022 – 2023

 

Loading

Priložené dokumenty