Základné dokumenty

STANOVY_ZVSR

Programove_zameranie_ZVSR

Organizacny a rokovaci poriadok ZVSR

SMERNICE_pre_hospodarenie_s_majetkom_ZVSR 

SMERNICA_ZVSR_o_udelovani_oceneni_a_vyznamenani

UZNESENIE_8.snem_2013

UZNESENIE_Mimoriadny_snem_2015 

UZNESENIA – Ustredna rada – po 8.sneme ZVSR

1.zasadanie_po_8.sneme_zvolenie_UR_ZVSR-2013

2.zasadanie_UR_7.2.2014

3.zasadanie_UR_26.4.2014

4.zasadanie_UR_13.8.2014

5.zasadanie_UR_18.11.2014

6.zasadanie_UR_17.12.2014

7.zasadanie_UR_29.1.2015

8.zasadanie_UR_26.2.2015

9.zasadanie_UR_18.3.2015

UZNESENIA – Zvazova rada – po mimoriadnom sneme ZVSR

1.zasadanie_ZR_29.4.2015

2.zasadanie_ZR_15.7.2015

3.zasadanie_ZR_25. a 26.11.2015

4.zasadanie_ZR_26.4.2016

5.zasadanie_ZR_30.11.2016

Mimoriadne zasadanie ZR_21.2.2017

 Uznesenie 6. zas.

UZNESENIE 7.zas.

UZNESENIE 8. zas.