Zväz vojakov Slovenskej republiky

Z histórie: k 78. výročiu oslobodenia Nového Mesta nad Váhom

16 apríla, 2023

Článok o spomienkovej slávnosti spojenej s pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku rumunských vojakov v Parku Dominika Štubňu-Zámostského v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa uskutočnila 5. apríla 2023 pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho mesta, sme už uverejnili na stránke Zväzu vojakov SR, a to 8. apríla 2023. Dnes uverejňujeme výber kapitol z histórie, ktoré ponúkajú v širších súvislostiach pohľad na oslobodzovacie boje na území Nového Mesta nad Váhom a v jeho okolí.

Tak ako mnoho iných slovenských miest a obcí stredného a západného Slovenska aj Nové Mesto nad Váhom oslobodzovali rumunskí vojaci, ktorí postupovali na západ spolu s vojakmi Červenej armády v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie. Bola to ofenzíva Červenej armády na západnom Slovensku a južnej Morave vedená silami 2. ukrajinského frontu maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského od 25. marca do 5. mája 1945. Všetky rumunské vojská na území Slovenska sa zúčastňovali na bojoch v tejto operácii, ktorá v skutočnosti mala byť pomocným úderom v rámci väčšej Viedenskej operácie. Tú viedli vojská 3. ukrajinského frontu a 1. bulharskej armády, pričom 2. ukrajinský front sa mal postupu na Viedeň zúčastniť svojím ľavým krídlom. Pravé krídlo frontu tvorili sovietska 40. armáda a 53. armáda a rumunská 1. armáda a 4. armáda. Na ľavom krídle postupovali 7. gardová armáda a 1. gardová jazdecko-mechanizovaná skupina a južne od 7. gardovej ešte aj 46. armáda, vtedy načas podriadená maršalovi Malinovskému. Na severe Bratislavsko-brnianska operácia úzko súvisela s Ostravskou operáciou.

Keď sa 25. marca ráno pohli armády strednej časti a pravého krídla 2. ukrajinského frontu, jednotky Wehrmachtu ich už nedokázali zastaviť. Dá sa povedať, že rozhodný postup vojsk 2. ukrajinského frontu zlomil odpor okupantov na celom území západného Slovenska. Tu hádam treba pripomenúť, že na tomto území sa ešte pred začiatkom Bratislavsko-brnianskej operácie nachádzalo silné zoskupenie hitlerovských vojsk, ktoré navyše ešte v januári a februári vykonalo zásadnú reorganizáciu svojich zložiek vnútri skupiny armád Juh a doplnilo ich novými silami.

Prvá etapa operácie trvala od 25. marca do 11. apríla a vyvrcholila oslobodením Bratislavy a vybojovaním predmostia na rieke Morava. Druhá etapa prebiehala od 12. apríla do 5. mája 1945 a vyvrcholila oslobodením Brna a útokom na sever k Olomoucu, v ústrety vojskám 4. ukrajinského frontu.

Prvú z týchto etáp začali násilným prechodom rieky Hron jednotky sovietskej 7. gardovej armády generálplukovníka Michaila Stepanoviča Šumilova a 53. armády generálporučíka Ivana Mefodieviča Managarova. Bezprostredné boje o Bratislavu sa začali 2. apríla a skončili oslobodením Bratislavy 4. apríla. Do útoku boli nasadené jednotky 7. gardovej armády, 46. armády, Dunajskej vojenskej riečnej flotily a ďalšie sily 2. ukrajinského frontu.

V rovnakom čase rumunská 1. armáda, ktorej velil zborový generál Vasile Atanasiu, a rumunská 4. armáda, ktorú viedol generál Nicolae Dăscălescu, a tiež sovietska 40. armáda generálporučíka Filippa Fedosieviča Žmačenka postúpili južne od Ružomberka a ďalej na čiaru Bojnice – Bánovce nad Bebravou – Piešťany.

Oslobodzovanie časti Považia, v ktorej sa nachádza Nové Mesto nad Váhom, pripadlo spojeneckým vojakom zo strednej časti 2. ukrajinského frontu, kde dôležitú úlohu plnili jednotky rumunskej 1. armády, ktorú tvoril 4. a 7. armádny zbor. Rumunská 1. armáda postupovala spoločne s vojskami sovietskej 53. armády od Novej Bane na Bošany, Topoľčany, Hornú Stredu a Čachtice. Ďalej jej postup na Brno prebiehal v smere Nové Mesto nad Váhom, Uherský Ostroh, Kyjov, Koryčany, Kroměříž.

Prví rumunskí vojaci vošli do Nového Mesta nad Váhom už popoludní 6. apríla. Radosť z oslobodenia však kalila skutočnosť, že v meste ešte stále operovala nepočetná skupina nemeckých vojakov, ktorí sa nadránom 7. apríla rozdelili do štyroch skupín a v centre mesta napádali rumunské hliadky. Niekoľko rumunských vojakov zabili a zranili. Nemcom ale nevyšiel tento zámer vyprovokovať väčšiu odvetnú akciu spojencov a zdržať ich. Údernejšia časť rumunských vojakov zamierila cielene priamo ku Kamennej. Tam totiž v obranných pozíciách zostalo okolo 70 Nemcov z pôvodného počtu asi 2000 vojakov, ktorí už 2. apríla obsadili pripravené zákopy na línii Čachtice – Kamenná – Bzince pod Javorinou, no pred príchodom spojeneckých vojsk väčšina z nich ustúpila smerom na Bzince pod Javorinou.

Po delostreleckej príprave do priestoru Kamenná – Rovenec nasledoval krátky boj, v ktorom padlo osem nemeckých vojakov a viac ako 30 bolo zajatých. Bezprostredne po rumunských jednotkách mestom prechádzali aj príslušníci Managarovovej 53. armády.

Do 14. apríla rumunská 1. armáda prekročila Biele Karpaty a priblížila sa k rieke Morava medzi Strážnicou a Uherským Ostrohom. Medzitým sovietska 40. armáda spolu so 4. rumunskou armádou postúpila zo smeru od Bánoviec nad Bebravou do priestoru južne od Trenčína s úlohou prekročiť Váh v úseku Trenčín – Púchov a pokračovať v útoku ďalej na Moravu. V noci z 8. na 9. apríla si sovietske a rumunské jednotky vytvorili na Váhu predmostie a 10. apríla oslobodili Trenčín. Časť síl rumunskej 4. armády zamierila k moravskej hranici do priestoru Květná – Strání. Ďalšia časť, nasadená na pravom krídle 40. armády, smerovala do priestoru Dubnice nad Váhom, ktorú oslobodila 28. apríla a o dva dni aj Považskú Bystricu v súčinnosti s čs. jednotkami. Pri postupe na Moravu si 40. armáda a rumunská 4. armáda, napriek tuhému odporu nemeckých jednotiek, vynútili prechod cez Váh v okolí Nemšovej a začali vytláčať nepriateľa z Bielych Karpát. Ich útočné prúdy smerovali cez Hornú Súču a Vlársky priesmyk a ďalej v smeroch Šanov, Vlachovice, Valašské Klobúky, Horní Lideč, Loučka, Luhačovice a Vizovice do priestoru Holešova.

Sovietske a rumunské vojská spoločne pokračovali v oslobodzovaní moravských miest a smerovali na Brno, ktoré bolo oslobodené 26. apríla, ale útok pokračoval ďalej, pretože severná časť mesta a priľahlých dedín ešte bola obsadená Nemcami. Úspechy dosiahnuté na Slovenskom území a na Morave boli východiskom vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu pre poslednú operáciu sovietskych vojsk na európskom bojisku vôbec, ktorou bola Pražská operácia.

V Novom Meste nad Váhom sa nachádzali vojaci sovietskej a rumunskej armády ešte aj v čase, keď sa 8. mája 1945 skončila druhá svetová vojna v Európe. Preto aj oslavy konca vojny v meste sa mohli konať za účasti príslušníkov obidvoch osloboditeľských armád. Uskutočnili sa na Bernolákovom námestí pred budovou mestského úradu (v súčasnosti budova nemocnice).

Počas Bratislavsko-brnianskej operácie sovietske a rumunské vojská oslobodili asi 15 000 štvorcových kilometrov slovenského územia, celé západné Slovensko – bratislavskú, nitriansku, trnavskú a trenčiansku oblasť až po severné Považie.

Popisy k obrázkom:
Železný most cez rieku Váh zničený pri ústupe nemeckých vojsk 5. apríla 1945
Vojak Červenej armády na motocykli s postranným vozíkom na Komenského ulici
Vojaci Červenej armády nad plánom bojových operácií pri Novom Meste nad Váhom
Rumunskí vojaci pochodujú po Haškovej ulici počas osláv oslobodenia a konca 2. svetovej vojny
Nastúpení vojaci rumunských a sovietskych jednotiek na Bernolákovom námestí
Mapka schematicky znázorňuje postup 40. a 53. armády, ako aj rumunskej 1. a 4. armády

Spracoval: Ján Begala
Kresba: autor
Foto: Novomestský spravodajca 04-05/2020

Pramene:
Cséfalvay, f. a kol: Vojenské dejiny Slovenska – V. zväzok 1939 – 1945. Bratislava: Magnet Press Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008.
Hrdlička, J.: O oslobodzovaní západného Slovenska. Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Nyáryovská kúria [online 12-4-2023]. URL: <https://www.nyaryovska-kuria.sk/temy/o-oslobodzovani-zapadneho-slovenska/>.
Karlík, J.: Oslobodenie prišlo pred 75 rokmi. Mesto Nové Mesto nad Váhom: Novomestský spravodajca 04-05/2020.
Slámečka, L.: Jak byl osvobozován náš kraj. Luhačovice.cz/Společnost [online 12-4-2023]. URL: <https://luhacovice.cz/27126n-jak-byl-osvobozovan-nas-kraj/>.
Šteiner, P.: Babylon armád, Boje medzi Hronom a Váhom, február – apríl 1945. Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2019.
Šumichrast, P.: Neprávom zabúdané dejiny. Obrana č. 4/2017. Bratislava: MO SR, 2017.

Loading