Zväz vojakov Slovenskej republiky

XIV. ročník MDŽ v klube Nitra-Zobor

12 marca, 2023

Nezabudli sme ani v tomto roku na naše manželky, priateľky, kolegyne a naše členky klubu a Medzinárodný deň žien sme si pripomenuli 10. marca 2023, kedy sa konal už XIV. ročník – MDŽ Klubu Nitra-Zobor, tentoraz v reštaurácii OKO v Nitre. Z prítomných 35 účastníkov bolo 12 našich členiek a ďalších 6 sympatizantiek klubu a pozvaných priateľov z JDS v Nitre.

O diskotéku pre starších sa postaral PaedDr. Anton CHUDÍK, predseda JDS MO č.1, ktorého k vystúpeniu presvedčil predseda nášho klubu. Svoje nadanie muzikanta Anton Chudík využíva aj na spoločenských posedeniach a zábavách Jednoty dôchodcov Slovenska v Nitre.

Po uvítaní a prípitku predsedom klubu pplk. v. v. Ing. Pavlom LUSPAJOM nasledovala báseň Jána Kostru – Babička v podaní tajomníka klubu pplk. v. v. RSDr. Antonína ROJKU. Naša fotografka pani Ing. Božena LUSPAJOVÁ spolu s nprap. v. v. Stanislavom CHOVANCOM  fotografovali prítomné oslávenkyne, ktoré boli následne obdarené kvetinami. Vyhlásená bola dámska volenka a parket sa naplnil tanečníkmi. Úvodné tanečné kolo bolo sprevádzané hudbou krásneho, svetoznámeho Straussovho valčíka Na krásnom modrom Dunaji. Po tanci obsluha začala nosiť na stoly lákavú a bohatú večeru. Na stoloch sa už objavili známe chutné pagáčiky, ako vlastný výrobok reštaurácie OKO. Náš najskôr narodený pár Vítězslav a Mária MATIASKOVCI majú radosť z toho, že mohli opäť zabezpečiť tieto pagáčiky na tohtoročné oslavy MDŽ a tak prispieť k slávnostnej atmosfére a dobrej nálade prítomných. Stávajú sa príjemným obohatením na stoloch vrátane rôznych sladkostí, ktoré prinášajú naše oslávenkyne. Samozrejmosťou sú ochutnávky bielych vín z pivníc našich vinárov Ferka KROMKU a Antona SORÁDA. Sú to osvedčené vzorky, na ktoré nedáme dopustiť. Rozbehol sa už aj tanec na parkete. Spevom sa pripojili aj naši známi speváci, členovia klubu. Pri stoloch v prestávkach medzi tancom prebiehala družná debata.

Potešila nás pekná účasť našich členov, ale najmä tých, ktorí prišli do klubu ku koncu a začiatku roka. Omladli sme vďaka nim na priemerný vek 67,92 roka pri 50 člennej členskej základni. Sú však medzi nimi aj takí, ktorí sú ešte zamestnaní a nie je pre nich možná účasť na niektorých  akciách. Práve toto je jedna z akcií, na ktorú sa dlhodobo tešia a viacerým to vyšlo. Príjemne nás prekvapila pani Anna MIKUŠOVÁ, členka klubu od januára 2023 /bývalá kolegyňa z kasární/.Sama si nás vyhľadala, prišla na klubové popoludnie a stala sa novou členkou. Vedela, že máme 12 členiek a tým odovzdala drobný darček vlastnoručne zhotovený. Darček mal priaznivý ohlas u našich členiek. Ani sme sa nenazdali a priblížila sa hodina ukončenia stretnutia, tanca a spevu. Vytancovaní, zdravo vypotení, ale v dobrej nálade sme sa rozišli. Členky odchádzali s darovanou kvetinkou a ostatní so spokojnosťou aj zásluhou nášho hudobníka z vydarenej akcie. Všetci sa už tešia na najbližšiu podobnú akciu – majáles 2023.

 

Text: pplk. v. v. RSDr. Antonín Rojka,

Foto: Ing. Božena Luspajová a nprap. v. v. Stanislav Chovanec

Loading