Zväz vojakov Slovenskej republiky

X. ročník Memoriálu plk. Štefana Ivana v minifutbale

13 septembra, 2022

Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, 91. ženijný pluk Sereď a Zväz vojakov – klub Sereď pripravili a 10. septembra 2022 zorganizovali jubilejný ročník futbalového turnaja Memoriál plk. Štefana Ivana o Putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR. Podujatie na počesť nášho priateľa a spolubojovníka z mierových misií, ktorý tragicky zahynul pri plnení služobných úloh počas návratu z misie v Kosove, sa uskutočnilo pod záštitou veliteľa Pozemných síl generálmajora Ivana Pacha. Prezident UNVS plk. Štefan Jangl na úvod turnaja odovzdal kytice manželke a dcére plk. Ivana pani Anne Ivanovej a pani Mariane Sedlákovej. V príhovore pripomenul, že vojnoví veteráni z mierových misií si vždy s úctou pripomínajú osobnosť Štefana Ivana i jeho prínos veci mieru. Náčelník štábu PS OSSR plk. Roland Bartakovics potom odovzdal prezidentovi UNVS plk. Štefanovi Janglovi a predsedovi Zväzu vojakov – klub Sereď, pplk. Ondrejovi Urbanovi vyznamenania pre obe organizácie – Pamätnú medailu veliteľa Pozemných síl. V rozkaze veliteľa Pozemných síl OS SR genmjr. Ivana Pacha ako dôvod udelenia medaile, bolo osobitne zdôraznené: „Pamätnú medailu Pozemných síl OSSR udeľujem za vysoko kvalitnú spoluprácu, spojenú s prezentáciou pozemných síl na verejnosti…“ Futbalový turnaj prišiel podporiť aj bývalý veliteľ predchodcu 91. ženijného pluku – ženijného práporu Sereď  – plk. Ing. Ľubomír MRVÁŇ. Na turnaji sa zúčastnili tri futbalové mužstvá – 91. ženijný pluk Sereď, AFK Kikinda Dolná Streda a UN VETERAN SLOVAKIA reprezentovaný príslušníkmi Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka. Športovcov prišiel pozdraviť primátor Serede Martin Tomčányi a náčelník štábu Pozemných síl plk. Roland Bartakovics. V najlepšej forme sa opäť ukázali vojaci zo sereďského pluku, ktorí vyhrali všetky zápasy a za celkové víťazstvo opäť získali Putovný pohár veliteľa Pozemných síl. Na druhom mieste skončili reprezentanti klubu Kikinda a pohár za tretie miesto si odniesli chlapci z KVH Trnavská posádka vedení kapitánom Mgr. Martinom Ostrovským. Cenu za najlepšieho brankára turnaja získal Tomáš Polák z Kikindy a najlepším strelcom turnaja sa stal Ján Hutaj zo ženijného pluku. V rámci priateľského posedenia a pri dobrom vojenskom guláši bol priestor i na rozhovory o budúcich podujatiach, ktoré zúčastnení pripravujú do budúcnosti. Išlo najmä o prezentáciu našich ozbrojených síl na verejnosti v spolupráci UN VETERAN SLOVAKIA, Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka a 91. ženijného pluku Sereď. Na úspešnej organizácii celého podujatia sa podieľali príslušníci UNVS, plk. Jangl, plk. Klimek, aj ako aktívny hráč na ihrisku v pozícii obrancu v mužstve UNVS – KVH TP, pplk. Valko, pplk. Mičátek, pplk. Urban, mjr. Karásková, pplk. Roštecký a samozrejme príslušníci 91. ženijného pluku Pozemných síl OS SR pod velením zástupcu veliteľa pluku pplk. Duboveckého. Text: Ľubomír Mičátek, foto: Ondrej Urban a Ľubomír Mičátek  

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.