Zväz vojakov Slovenskej republiky

X. ročník Memoriálu plk. Štefana Ivana v minifutbale

13 septembra, 2022

Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, 91. ženijný pluk Sereď a Zväz vojakov – klub Sereď pripravili a 10. septembra 2022 zorganizovali jubilejný ročník futbalového turnaja Memoriál plk. Štefana Ivana o Putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR. Podujatie na počesť nášho priateľa a spolubojovníka z mierových misií, ktorý tragicky zahynul pri plnení služobných úloh počas návratu z misie v Kosove, sa uskutočnilo pod záštitou veliteľa Pozemných síl generálmajora Ivana Pacha. Prezident UNVS plk. Štefan Jangl na úvod turnaja odovzdal kytice manželke a dcére plk. Ivana pani Anne Ivanovej a pani Mariane Sedlákovej. V príhovore pripomenul, že vojnoví veteráni z mierových misií si vždy s úctou pripomínajú osobnosť Štefana Ivana i jeho prínos veci mieru. Náčelník štábu PS OSSR plk. Roland Bartakovics potom odovzdal prezidentovi UNVS plk. Štefanovi Janglovi a predsedovi Zväzu vojakov – klub Sereď, pplk. Ondrejovi Urbanovi vyznamenania pre obe organizácie – Pamätnú medailu veliteľa Pozemných síl. V rozkaze veliteľa Pozemných síl OS SR genmjr. Ivana Pacha ako dôvod udelenia medaile, bolo osobitne zdôraznené: „Pamätnú medailu Pozemných síl OSSR udeľujem za vysoko kvalitnú spoluprácu, spojenú s prezentáciou pozemných síl na verejnosti…“ Futbalový turnaj prišiel podporiť aj bývalý veliteľ predchodcu 91. ženijného pluku – ženijného práporu Sereď  – plk. Ing. Ľubomír MRVÁŇ. Na turnaji sa zúčastnili tri futbalové mužstvá – 91. ženijný pluk Sereď, AFK Kikinda Dolná Streda a UN VETERAN SLOVAKIA reprezentovaný príslušníkmi Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka. Športovcov prišiel pozdraviť primátor Serede Martin Tomčányi a náčelník štábu Pozemných síl plk. Roland Bartakovics. V najlepšej forme sa opäť ukázali vojaci zo sereďského pluku, ktorí vyhrali všetky zápasy a za celkové víťazstvo opäť získali Putovný pohár veliteľa Pozemných síl. Na druhom mieste skončili reprezentanti klubu Kikinda a pohár za tretie miesto si odniesli chlapci z KVH Trnavská posádka vedení kapitánom Mgr. Martinom Ostrovským. Cenu za najlepšieho brankára turnaja získal Tomáš Polák z Kikindy a najlepším strelcom turnaja sa stal Ján Hutaj zo ženijného pluku. V rámci priateľského posedenia a pri dobrom vojenskom guláši bol priestor i na rozhovory o budúcich podujatiach, ktoré zúčastnení pripravujú do budúcnosti. Išlo najmä o prezentáciu našich ozbrojených síl na verejnosti v spolupráci UN VETERAN SLOVAKIA, Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka a 91. ženijného pluku Sereď. Na úspešnej organizácii celého podujatia sa podieľali príslušníci UNVS, plk. Jangl, plk. Klimek, aj ako aktívny hráč na ihrisku v pozícii obrancu v mužstve UNVS – KVH TP, pplk. Valko, pplk. Mičátek, pplk. Urban, mjr. Karásková, pplk. Roštecký a samozrejme príslušníci 91. ženijného pluku Pozemných síl OS SR pod velením zástupcu veliteľa pluku pplk. Duboveckého. Text: Ľubomír Mičátek, foto: Ondrej Urban a Ľubomír Mičátek  

Loading