Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vzdali sme úctu vojnovým veteránom a obetiam 1. svetovej vojny

16 novembra, 2023

Na základe nášho plánu činnosti sa delegácia nášho klubu Zväzu vojakov SR (predseda pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík a členovia pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala a pplk. v. v. RSDr. Josef Putirka) zúčastnila na kladení vencov a kytíc veteránom a obetiam 1. svetovej vojny na vojnovom cintoríne v priestore vojenského útvaru v mestskej časti Trenčína – Kubrá.

Pripomínať si boje a obete každej vojny je významné a je cťou pre každého, hlavne nás vojenských dôchodcov. Takisto my oceňujeme prácu a zaujatosť všetkých, ktorí majú zásluhu na obnovení cintorína v priestoroch skladu Kubrá. S iniciátorom tejto obnovy a hlavným organizátorom, gen. Ing. Pavlom Honzekom, spolupracovali aj členovia nášho klubu, pplk. v. v. J. Putirka so synom Jozefom, reprezentujúcim firmu Medianetworks, a kpt. v. v. Ing. Ján Hodermarský zo spoločnosti SEVOTECH.

Na záver kladenia vencov každý účastník podujatia zapálil sviečku na hroboch.

Pripravil: J. Putirka

Loading