Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vzájomná spolupráca klubov Michalovce a Humenné  

30 apríla, 2023

          Vzdialenosť miest Michalovce a Humenné je pomerne malá a preto  aj vzájomná spolupráca Michalovce a Humenné sa môže úspešné rozvíjať. Po vzájomných dohovoroch predsedov oboch klubov sme toto posunuli zase o čosi ďalej. Nadviazali sme na doterajšie vzájomné dobré vzťahy a dňa 28.4.2023 klub ZV SR Michalovce zorganizoval súťaž medzi našimi klubmi  v bowlingu.

Prvé kolo zorganizoval klub Michalovce. Celú organizáciu a riadenie súťaže mal na starosti  p. Pavol Hodáň. V úvode privítal súťažiace družstvá a oboznámil ich s pravidlami súťaže. Každý klub postavil na „štartovaciu“ čiaru dve súťažiace družstvá po štyroch členov. Pretože u nás nastali pred súťažou menšie personálne problémy pomohol nám  člen prezídia ZV SR mjr. v. v. Ing.  Ján Kačala za čo mu srdečne ďakujeme. Súťažilo sa v priateľskej atmosfére a každý s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Hoci v tomto prípade nebolo hlavným cieľom dosiahnutie rekordu, záverečné výsledky ukázali, že ešte nepatríme do starého železa.

V tomto prvom ročníku si prvenstvo odnieslo družstvo z usporiadateľského klubu v zložení : p. Kozák, p. Flešár, p. Dlugoš, p.Petrus,

Na druhej priečke sa umiestnilo družstvo Humenného v zložení : p. Frenák,   p. Stavrovský, p. Kušnír, p. Ivančo

Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Humenné v zložení : p. Petruška,  p. Sklár, p. Sabo, p. Kačala

Na štvrtom mieste družstvo z Michaloviec v zložení :  Šepták, p. Hodáň, p. Janus, p. Čajňák,

Záver a vyhodnotenie súťaže vykonal p. Hodáň, ktorý sa súťažiacim poďakoval za férový prístup a  víťazom zagratuloval  k prvému víťazstvu. Nasledovalo spoločné posedenie súťažiacich a výmena skúsenosti ako zo súťaže tak aj z práce oboch klubov. Druhé kolo bude nasledovať v jesenných mesiacoch tentoraz už v Humennom.

Za priebeh organizáciu a príjemnú atmosféru sa touto cestou chceme naším kolegom z klubu Michalovce poďakovať.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Vladimír Cibuláš

                                                                                                                                                                                                                                                                   predseda klubu ZV SR Humenné

 

 

,.

Loading