Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vzájomná spolupráca klubov Humenné – Michalovce pokračuje….. odvetou II.ročnika bowlingu

29 októbra, 2023

  Odveta súťaže v bowlingu Na základe dohody medzi  klubmi ZV SR  Humenné a Michalovce prebehla dňa 27.10.2023 odveta súťaže v bowlingu. Teraz organizáciu súťaže zabezpečoval klub Humenné. Celou organizáciou súťaže bol radou klubu poverený Ing. Jozef Frenák, ktorý sa tejto úlohy zhostil zodpovedne  a súťaž po organizačnej stránke plne zabezpečil.  Podotknúť však je potrebné, že klub Humenné na rozdiel od klubu Michalovce má obmedzené možnosti výberu bowlingovej dráhy a tak aj samotná súťaž bola vykonaná v rozdielnych podmienkach. No neovplyvnilo to ani u jedného súťažiaceho družstva snahu o dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Zámerom tohto podujatia bolo v prvom rade sa stretnúť, porozprávať a stráviť príjemný spoločný večer. Tento zámer bol obojstranne splnený čo bolo  v závere konštatované účastníkmi stretnutia. Po športovej stránke klub ZV SR Michalovce teraz predbehol klub Humenné čo sa odzrkadlilo aj na celkových výsledkoch, ktoré ukázali, že partnerský klub Michalovce má v tomto športe viacej skúsenosti a aj praktických zručnosti. Toto ukázali aj celkové výsledky. Na prvom mieste  sa umiestnilo 1. súťažne družstvo klubu Michalovce, na druhom mieste sa umiestnilo 2. súťažné družstvo Michalovce, na treťom mieste  sa umiestnilo 1. súťažné družstvo Humenné a na štvrtom mieste sa umiestnilo 2. súťažné družstvo Humenné. Aj súťaž jednotlivcov bola v réžií klubu Michalovce , kde obsadili všetky tri prvé miesta: 1.     Miesto  – Ing. Huňady Rudolf 2.     Miesto  – Ing. Kozák Štefan 3.     Miesto  – Ing. Ján Kačala Na záver súťaže bolo krátke vyhodnotenie, ktoré vykonal predseda klubu Humenné. Drobnými pozornosťami boli ocenené družstvá a jednotlivci na prvých troch miestach. Spoločne sme sa dohodli, že v tejto novo vytvorenej tradícií budeme pokračovať a už teraz sa tešíme na jarné stretnutie v klube Michalovce. Na záver mne už zostáva iba kolegom z klubu Michalovce pogratulovať a vyjadriť presvedčenie, že v jarnom meraní síl budeme naším kolegom z klubu Michalovce dôstojnejšími súpermi.

                                                                                                                                                                                                                                        mjr.v.v Vladimír Cibuláš 

                                                                                                                                                                                                                                     predseda klubu ZV SR Humenné  

Loading