Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vyznamenania pre členov rady klubu Sereď

11 augusta, 2022

Vo štvrtok 4.8.2022 sa stretla rada klubu Sereď na svojom pravidelnom zasadnutí, aby vyhodnotila činnosť klubu v júli a spresnila úlohy na august 2022. tentokrát však malo stretnutie slávnostnejší ráz. Predseda klubu využil túto príležitosť, aby odovzdal členom rady vyznamenania, ktoré im udelil minister obrany SR a náčelník Generálneho štábu OS SR pripríležitosti 30. výročia založenia ZV SR. 

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu OS SR 3. stupňa prevzali dlhoroční členovia rady klubu pplk. v. v. Ing. Dušan Masarovič a práp. v. v. Luboš Ingeli, mjr. v. v. Ladislav Ladics bol vyznamenaný medailou ministra obrany SR 3. stupňa. Kontrolórovi klubu kpt. v. v. Mgr. Milanovi Galgócimu odovzdal predseda klubu Sereď pamätnú medailu ministra obrany SR 3. stupňa ešte 6. júla 2022 počas branného  dopoludnia, usporiadaného o. z. UN VETERAN SLOVAKIA v Šintave. 

 

 

Loading

Priložené dokumenty