Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza

23 februára, 2024

Klub vojakov Poprad uskutočnil, dňa 15.februára 2024, Výročnú členskú schôdzu  v priestoroch Vojenského útvaru Stráže, s ktorými máme dlhodobo výborné vzťahy.

V úvode sme si minútou ticha spomenuli na príslušníkov klubu, ktorí nás v roku 2023 opustili:

·         mjr. Michal Málik,

·         npráp. Ladislav Stolár,

·         pplk. Josef Houska.

Česť ich pamiatke!

V prvej časti schôdze sme vyhodnotili plnenie úloh a uznesenia, kde sme konštatovali splnenie úloh.

Zúčastňujeme sa každoročne na organizovaní Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

Jednou z akcií, ktorý každoročne organizujeme v jesenných mesiacoch je akcia “ Posedenie pri guľáši“.

Vydarenou akciou bolo aj organizovanie “ Rytierskych dní“ ktoré zabezpečuje protilietadlový pluk vždy na konci roka.

Po správe o činnosti boli členovia klubu oboznámení so správou o pohybe finančných prostriedkov v roku 2023 a so správou kontrolnej a revíznej komisie.

V ďalšom priebehu schôdze prebehlo odovzdanie Hviezdy ZV SR a čestných uznaní a blahoželanie jubilantom, ktorí sa v roku 2023 dožili okrúhleho jubilea

V diskusii bol vznesený dotaz od p. Domčeka o valorizácii vojenských starobných dôchodcov. Tu je odpoveď zo 7.11.2023 z Valného zhromaždenia Únie výsluhových dôchodcov, ktorá sa zaoberá uvedenou problematikou (Dokument1).

Na schôdzi bol schválený plán práce na rok 2024 a na záver bolo prijaté uznesenie členskej schôdze.

Stav našej základne sa postupne zmenšuje, čoho príčinou je úmrtnosť starších členov a menší záujem mladších členov.

Loading

Priložené dokumenty