Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu ZV SR Považská Bystrica

13 februára, 2023

Dňa 21.01. sme po „covidových rokoch“ uskutočnili VČS nášho Klubu, na ktorej sa zúčastnil aj prezident ZV SR plk. v.v. Ing Merňák.
Po zahájení predniesol predseda Klubu nprap. v.v. František Bařinka správu o činnosti za rok 2022. Členovia Klubu sa zúčastnili hlavne pietnych akcií v Považskej Bystrici a jej okolí, bohatom na povstaleckú históriu. Kladenie vencov k pamätníku osloboditeľov mesta, k pamätníku SNP vo Vrchteplej sa pre nás stalo už tradíciou, ktorú si všimol aj primátor mesta Považská Bystrica a našich členov aspoň na diaľku  pozdravil.
Predseda Klubu je zároveň predsedom miestnej organizácie SZPB v obci Brvnište, takže tam si zvykneme pripomenúť „Červené maky“. Vlaňajšiu činnosť sme ukončili v novembri v obci Horná Mariková stretnutím bývalých príslušníkov VÚ Rašov, kde pôsobili aj naši členovia, niektorí celý profesijný život, niektorí aspoň časť z neho. Za organizáciu vydareného stretnutia ďakujeme členovi Klubu a zároveň aj starostovi tejto obce mjr.v.v. Ing. Miroslavovi Hamárovi.
Na VČS  pán prezident odovzdal našim členom 8ks vyznamenania Hviezda Zväzu, ktoré dostali za zásluhy pri zakladaní Klubu a za aktívnu činnosť. Páni Dodek, Gaňa, Hamár,  Janáček, Malina, Podolinský, Šipovský a Švidroň si túto poctu za svoju prácu zaslúžia.
Pán prezident ZV SR odprezentoval víziu spolupráce v rámci AVOZ  SR a ÚVD SR. Členovia Klubu na záver odhlasovali plnú podporu tomuto projektu. Myslíme si, že v dnešných časoch, keď sa spoločnosť rozdeľuje, je spájanie sa ku riešeniu rôznych problémov, ktoré nás môžu čakať, prospešná pre všetkých.
V ďalšom sme schválili výšku členského príspevku na rok 2023 a zvolili nového hospodára Klubu p. Pažitného. Za doterajšiu činnosť patrí poďakovanie p. Malinovi.
Veríme, že v tomto roku budeme úspešný v naplnení nášho plánu a členovia Klubu sa budú stretať opäť iba v dobrej nálade.
Zároveň patrí naše poďakovanie veliteľovi VÚ Rašov (ktorý je členom nášho Klubu) za poskytnutie priestoru k vykonaniu našej VČS.
Za Klub Považská Bystrica pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj.

Loading