Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu v Brezne sa uskutočnila

9 júna, 2022

Klub ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 5. apríla 2022 bilancoval rok 2021. Pôvodný termín sa z januára stále posúval. Rada klubu spracovala dokumentáciu k Výročnej členskej schôdzi začiatkom februára a tá bola distribuovaná elektronickou poštou a poštovými schránkami. Takou istou formou bol distribuovaný občasník „BREZNIANSKA POĽNICA“ o činnosti za rok 2021. Na fotke predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer číta správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 21. 1. 2021 až 31. 12. 2021. Plán činnosti napriek skromnému plánovaniu akcií sme plnili hlavne improvizovane.

Prichádzajúcim ženám predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer dodatočne odovzdal kvety k Medzinárodnému dňu žien ktoré sa plánovalo ale neuskutočnilo.

Prítomní členovia a sympatizanti klubu si minútou ticha uctili pamiatku tých čo sme ich poznali a nás v uplynulom období opustili. Predseda klubu prečítal ich mená:

kpt. Matuška Svetozár – 57 rokov,
manželka pani Poliaková Emília – 76 rokov,
o.z. pani Medveďová Jolana – 79 rokov,
nrtm. Roľko Ľubomír – 44 rokov,
manželka pani Šedivková Anna – 84 rokov,
pplk. PhDr. Oravkin Jozef – 69 rokov.

Nasledovalo odovzdávanie ocenení jubilantov. Ako prvému bolo odovzdaný Pamätný list pri príležitosti 65 – tých narodenín mjr. Bc. v.v. Šulejovi Jánovi.

Druhým oceneným bol mjr. Ing. v.v. Nikel Norbert pri príležitosti 60 – tých narodenín.

Tretím oceneným bol pplk. Ing. v.v. Hehejík Milan pri príležitosti 75 – tých narodenín ktorý to vzhľadom k tomu že býva za Čertovicou (za kopcom) v Dúbrave v okrese Liptovský Mikuláš dostal s miernym týždňovým predstihom.

Posledným z ocenených s najvyšším ocenením bol náš bývalý veliteľ 49. delostreleckého pluku plk. Ing. v.v. Csontos Štefan. Výnosom Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej č. 1 z 15. januára 2021 mu bolo udelené ocenenie „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ pri príležitosti Dňa raketového vojska a delostrelectva.

Jednanie pokračovalo Správou revíznej komisie ktorú prečítal predseda Revíznej komisie kpt. v.v. Medveď Michal.

Zvyšok jednania prebehol bez problémov. Po oficiálnej časti nasledovalo malé posilnenie do ďalších družných rozhovorov a nasledovala voľná zábava hlavne v spomínaní na mladé časy o priebehu služby v ČSĽA, ASR a OSSR v našej posádke Brezno.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.