Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza Klubu v Brezne sa uskutočnila

19 januára, 2023

Klub ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 18. januára 2023 bilancoval rok 2022. Rada klubu spracovala dokumentáciu k Výročnej členskej schôdzi začiatkom decembra 2022, priebežne sa doplňovali aktivity do plánu práce a spresňovali dokumenty. V tom čase sa zároveň vytváral obsah piateho občasníka „BREZNIANSKA POĽNICA“ o činnosti za rok 2022.

Ako sme priamo na zasadnutí zistili napriek našej snahe šarapatil novinový a aj chrípkový škriatok.

Schôdzu otvoril a viedol pplk. v.v. Ing. Ryšánek Robert, privítal zúčastnených členov a sympatizantov a privítal hostí v zostave primátor mesta Brezno pán JUDr. Abel Tomáš, predseda KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom pán Budaj Michal, predseda Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Brezno pán Ing. Hašan Vladimír a starší hasič DHZ pán Lenk Vladimír.

Nasledovala voľba návrhovej a volebnej komisie. Predseda klubu pplk. v.v. Ing. Vladimír Neupauer predniesol správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 5. 4. 2022 až 18. 1. 2023. pplk.. v.z. Ing. Pančík Peter predniesol správu o hospodárení. Kontrolná komisia pracovala počas celého uplynulého obdobia ale pre chorobnosť bol prečítaním správy poverený člen Rady Klubu nrtm. Dubinský Ján.

Nasledovalo odstraňovanie podlžností v oceňovaní z minulého roku a to odovzdaním pamätného listu k 70. výročiu narodenia pána pplk. v.v. Ing. Slepička Jozefa ktoré oslávil v marci a odovzdaní  pamätného listu k 50. výročiu narodenia pán nrtm. Dubinský Jána v novembri.

Návrh uznesenia a plán práce a aktivít klubu na rok 2023 bol značne rozsiahly a tak tieto dokumenty dostali prítomní na stoly k podrobnejšiemu preštudovaniu a možným pripomienkam.

Prvý v diskusii vystúpil primátor mesta pán JUDr. Abel Tomáš ktorý sa prítomným prihovoril a poďakoval za udržiavanie vojenských tradícií napriek zániku posádky a zrušení kasární. Ďalším z diskutujúcich bol plk. v.v. Ing. Csontos Štefan ktorý vyzdvihol činnosť plk. Ing. BOBAĽ Romana za vytvorenie 5. delostreleckého pluku v Rožňave a o dôležitosti delostrelcov v dnešnej dobe. Predseda Klubu pplk. v.v. Ing. Vladimír Neupauer objasnil prítomným z akých rodinných pomerov vyšiel plk. Ing. BOBAĽ Roman a že už jeho predkovia boli delostrelci, a je to muž na správnom mieste.

Nasledovala voľba Rady klubu a kontrolnej komisie. Návrh a samotnú voľbu riadil predseda volebnej komisie pplk. v.v. Ing. Stupka Michal. Výsledok bol schválený jednohlasne a Rada Klubu dostala dôveru v nezmenenej podobe na ďalšie štyri roky.

Po oficiálnej časti nasledovalo malé posilnenie do ďalších družných rozhovorov a nasledovala voľná zábava hlavne v spomínaní na mladé časy o priebehu služby v ČSĽA, ASR a OS SR v našej posádke Brezno.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.