Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu Nitra-Zobor

26 februára, 2023

Dňa 15. februára 2023 zo začiatkom o 15,30 hod. sa uskutočnila v priestoroch reštaurácie OKO v Nitre Výročná členská schôdza klubu ZV SR Nitra-Zobor, na ktorej členovia hodnotili svoju činnosť od poslednej Výročnej členskej  schôdzi (VČS). Na VČS sa zúčastnili pozvaní hostia z družobných organizácií s ktorými klub dlhodobo spolupracuje – náčelník štábu VÚ 4405 pplk. Ing. Peter ČEIF, predseda JDS MO č.1 PaedDr. Anton CHUDÍK, predsedníčka okresnej organizácie JDS a zároveň základnej organizácie JDS č.5 Zobor pani Helenka HLAVAČKOVÁ, predseda OblV SZPB pplk. v. v. Dr. Jozef HAVEL.

Hlavnú správu predniesol predseda klubu, v ktorej zhodnotil aktivity klubu v roku 2022, ktoré sa i cez zložité obdobie podarilo plniť. Spomenul spoločné aktivity s družobnými organizáciami na poli piety, kultúry, športu a počas spomienkových a spoločenských podujatí. Hlavnou aktivitou bolo uskutočnenie Memoriálu Františka Chudu v petangu, ktorého sa zúčastnilo 80 účastníkov. Počas rokovania odzneli správy o hospodárení a kontrole hospodárenia, informácie inventarizačnej komisie, bol prednesený návrh Plánu aktivít klubu na rok 2023 podporený návrhom Rozpočtu na rok 2023. V diskusii rozobrali aj problematiku transformácie OZ7+ na Asociáciu vojenských občianskych združení, vytvorenie Únie výsluhových dôchodcov SR s čím vyjadrili pri hlasovaní nesúhlas vo forme aj obsahu a poverili predsedu klubu, aby tento postoj prezentoval na 17. zasadaní Zväzovej rady. Na VČS odovzdal predseda klubu členské preukazy dvom novým členom klubu, pani Anne MIKUŠOVEJ a mladému členovi mjr. v. v. Ing. Petrovi ZBIŇOVCOVI. Aj napriek zdravotným ťažkostiam, sa VČS zúčastnil, náš najstarší, už 94 ročný člen, pán pplk. v. v. Vítězslav MATIASKA s manželkou Alžbetou (obr10), ktorá na schôdzu zabezpečila takmer stovku chutných oškvarkových pagáčikov.

Prítomní členovia klubu schválili základné dokumenty klubu pre svoju činnosť v roku 2023. Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie a bol jednomyseľne schválený. Po ukončení VČS a poďakovaní predsedu klubu členom a hosťom za účasť, ktorá bola až 82%, pokračovalo spoločné posedenie pri dobrom guláši a občerstvení v družnej debate až do 20 hodiny.

Text: Predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: nprap. v. v. Stanislav Chovanec, Ing. Božena Luspajová

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.