Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu Nitra-Zobor

26 februára, 2023

Dňa 15. februára 2023 zo začiatkom o 15,30 hod. sa uskutočnila v priestoroch reštaurácie OKO v Nitre Výročná členská schôdza klubu ZV SR Nitra-Zobor, na ktorej členovia hodnotili svoju činnosť od poslednej Výročnej členskej  schôdzi (VČS). Na VČS sa zúčastnili pozvaní hostia z družobných organizácií s ktorými klub dlhodobo spolupracuje – náčelník štábu VÚ 4405 pplk. Ing. Peter ČEIF, predseda JDS MO č.1 PaedDr. Anton CHUDÍK, predsedníčka okresnej organizácie JDS a zároveň základnej organizácie JDS č.5 Zobor pani Helenka HLAVAČKOVÁ, predseda OblV SZPB pplk. v. v. Dr. Jozef HAVEL.

Hlavnú správu predniesol predseda klubu, v ktorej zhodnotil aktivity klubu v roku 2022, ktoré sa i cez zložité obdobie podarilo plniť. Spomenul spoločné aktivity s družobnými organizáciami na poli piety, kultúry, športu a počas spomienkových a spoločenských podujatí. Hlavnou aktivitou bolo uskutočnenie Memoriálu Františka Chudu v petangu, ktorého sa zúčastnilo 80 účastníkov. Počas rokovania odzneli správy o hospodárení a kontrole hospodárenia, informácie inventarizačnej komisie, bol prednesený návrh Plánu aktivít klubu na rok 2023 podporený návrhom Rozpočtu na rok 2023. V diskusii rozobrali aj problematiku transformácie OZ7+ na Asociáciu vojenských občianskych združení, vytvorenie Únie výsluhových dôchodcov SR s čím vyjadrili pri hlasovaní nesúhlas vo forme aj obsahu a poverili predsedu klubu, aby tento postoj prezentoval na 17. zasadaní Zväzovej rady. Na VČS odovzdal predseda klubu členské preukazy dvom novým členom klubu, pani Anne MIKUŠOVEJ a mladému členovi mjr. v. v. Ing. Petrovi ZBIŇOVCOVI. Aj napriek zdravotným ťažkostiam, sa VČS zúčastnil, náš najstarší, už 94 ročný člen, pán pplk. v. v. Vítězslav MATIASKA s manželkou Alžbetou (obr10), ktorá na schôdzu zabezpečila takmer stovku chutných oškvarkových pagáčikov.

Prítomní členovia klubu schválili základné dokumenty klubu pre svoju činnosť v roku 2023. Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie a bol jednomyseľne schválený. Po ukončení VČS a poďakovaní predsedu klubu členom a hosťom za účasť, ktorá bola až 82%, pokračovalo spoločné posedenie pri dobrom guláši a občerstvení v družnej debate až do 20 hodiny.

Text: Predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: nprap. v. v. Stanislav Chovanec, Ing. Božena Luspajová

Loading