Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vyhodnotenie súťaže BOWLING

9 júna, 2022

  V súlade s plánom práce na rok 2022 usporiadal klub ZV SR Humenné v priestoroch Bowling klub na sídl. III dňa 27.5.2022 už tradičnú súťaž v bowlingu Súťažilo sa na jednej dráhe v priebehu dvoch hodín. Na začiatku hry boli riadiacim vysvetlené pravidlá a systém hry. Pri súťaži vládla veľmi dobrá atmosféra, niekomu sa darilo viac, niekomu menej. Popoludnie strávené s kamarátmi pri tejto zaujímavej hre splnilo účel – zabaviť. Je len na škodu, že súťaže sa zúčastnilo iba 8 členov klubu. Po odohratí hry u všetkých hráčov boli vyhlásené nasledovné výsledky: 1.    pplk. v. v. Ing. Jozef FRENÁK 2.    pplk. v. v. Ing. Ján STAVROVSKÝ 3.    pplk. v. v. Marián KUŠNÍR

Loading