Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výber z nášho plánu činnosti

21 februára, 2024

Výber z plánu činnosti Zväzu vojakov SR – Klub Nové Mesto nad Váhom na prvý polrok 2024

Január
Rada klubu ZV SR – 18. 1. v Klube seniorov o 14.00 h

Február
Rada klubu ZV SR –15. 2. v Klube seniorov o 14.00 h
Hodnotiaca členská schôdza + stretnutie s jubilantmi – 22. 2. v Klube seniorov o 14.00 h
Spomienka na 79. výročie cetunského boja – 25. 2. v Cetune o 14.00 h

Marec
Rada klubu ZV SR – 7. 3. v Klube seniorov o 13.00 h
Stretnutie s manželkami, vdovami pri príležitosti MDŽ – 7. 3. v Klube seniorov o 14.30 h

Apríl
Rada klubu ZV SR – 11. 4. v Klube seniorov o 14.00 h
Regionálne oslavy oslobodenia miest a obcí regiónu a ukončenia 2. svetovej vojny – apríl –  – mestá a obce

Máj
Spomienka pri príležitosti 105. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika – 4. 5. Bradlo
Regionálne oslavy oslobodenia miest a obcí regiónu a ukončenia 2. svetovej vojny – máj –  mestá a obce
110. výročie narodenia Miloša Uhra – máj
Rada klubu ZV SR – 25. 5. v Klube seniorov o 14.00 h
Členská schôdza + stretnutie s jubilantmi – 30. 5. v Klube seniorov o 14.30 h

Jún
Rada klubu ZV SR – 6. 6. v Klube seniorov o 14.00 h

Pri zmene niektorého z plánovaných termínov bude rada klubu v prípade potreby informovať svojich členov individuálne.

Loading