Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vojenský guľáš 2023

4 júna, 2023

V rámci dní mesta Brezno a kráľovských dní Horehronia sa klub ZV SR generála Goliana a Brezniamskích rytierov delostrelectva plk. im. Samuela Sekurisa v spolupráci s KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom a ZNM Nemecká ako jedno z deviatich družstiev dňa 3. 6. 2023 zúčastnil tradičného varenia guľášov v parku pri kostole na námestí gen. M. R. Štefánika.

Základné suroviny ako bravčové a hovädzie mäso sponzorovalo mesto aby všetky družstvá mali rovnaké podmienky doviezol v dopoludňajších hodinách predseda KVH ČSĽA Anthropoid Budaj Michal a uložil do chladničky. Príprava na varenie začala v poobedňajších hodinách 2. 6. 2023. V priestoroch KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom v bývalom novom autoparku breznianských kasární pod vedením osvedčeného hlavného kuchára čat. v.v. Róberta Bayera ktorý zabezpečil ostatné potrebné ingrediencie čo do gulášu patria. Na spracovaní surovín, až po predprípravu základu v paráku podieľali predseda nášho klubu pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír, hlavný smenár v kuchyni pplk. Ing. v.v. Ryšánek Robert, smenár mjr. v.v Ing. Szantó Elemír, kurič mjr. v.v. Martančík Miroslav. Tím bol posilnený príslušníkom ZNM Nemecká rtn. Smída Jurajom. Všetko bolo pripravené do várnic a termosov a cibuľový základ predpripravený 3 hodiny na miernom ohni ostal v paráku. Musíme si vychovávať mladšiu generáciu ktorá bude pokračovať vo vojenských tradíciách v našom meste napriek zániku posádky pred 20. rokmi.

V deň kuchárskeho vystúpenia po naložení proviantu, inštrumentov, všetkých potrebných vecí (vrátane hospodárskeho stanu, stolov a lavíc) sme sa na legendárnom nákladnom automobile Praga V-3S VN presunuli na historické námestie mesta Brezno. Aby sme to trocha vylepšili tak sme pripojili aj rekvizitu poľnú kuchyňu PK-26. V priestore vedľa pamätníka Martina Rázusa sme rozvinuli pracovisko – kuchyňu, výdajňu stravy a jedáleň. Na informáciu o bývalej vojenskej posádke Brezno bola rozvinutá „poľná názorná agitácia Vojenská posádka Brezno 1938 – 2003“.

Po rozložení ohňa pod kotlom „gulášpartia“ v nezmenenej zostave podľa pokynov hlavného kuchára pridávala suroviny a kontrolovala chute. V dobe intenzívnej prípravy prišiel nás povzbudiť primátor mesta Brezno kpt. v.z. JUDr.Abel Tomáš. Kolektív sa rezko otáčal a tak o 10 hod. (vzhľadom k predpríprave základu) bol guláš pripravený. Odhadom sme navarili asi 50 litrov gulášu. Mesto nám zabezpečilo 150 misiek a lyžíc na výdaj. Tím mohol podať hlásenie bývalému veliteľovi posádky pplk. v.v. Ing. Neupauer Vladimírovi ktorí po ochutnávacej dávke povolil výdaj.

O vojenský guľáš 2023 bol mimoriadny záujem. Pre prípadných záujemcov sme mali pripravenú a tú sme aj podávali „žalúdkovú dezinfekciu“ pred výdajom a niektorí si prišli aj pre dupľu. Výdaj bol taký rýchly že sme ukončili niečo po 11:25 hodine. Smenárom v kuchyni nezvýšilo a tak už iba chlebom vytierali steny a dno paráku aby neostali hladní po svojom výkone.

Predseda klubu, členovia rady klubu sa stretli s veľkou väčšinou našich členov a sympatizantov a ich rodinnými príslušníkmi, a ďalšími návštevníkmi dní mesta Brezno. Ceníme si že pri našom guľáši sa stretli poslední dvaja velitelia delostreleckých brigád OS SR. Za 1. delostreleckú brigádu v Senici plk. v.v. Ing. Paulička Karol a za 2. delostreleckú brigádu v Brezne plk. v.v. Ing. Kantárik Ján.

Varenia gulášov sa zúčastnili tieto družstvá Divadelný súbor Jána Chalupku, Folklórny súbor Mostár, Dychový orchester Brezno, Skupina historického šermu Berezun, Dobrovoľný hasičský zbor Brezno, Mestská polícia Brezno, Lesy mesta Brezno a mesto Brezno ako organizátor pod vedením primátora. Výťažok z predaja gulášu bol odovzdaný na rozumné účely.

RR+MMM

Loading