Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vojenský guľáš 2022

11 júla, 2022

V rámci dní mesta Brezno a kráľovských dní horehronia sa klub ZV SR generála Goliana a Brezniamskích rytierov delostrelectva plk. im. Samuela Sekurisa v spolupráci s KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom ako jedno zo siedmich družstiev dňa 18. 6. 2022 zúčastnil tradičného varenia guľášov v parku pri kostole na námestí gen. M. R. Štefánika.

Príprava na varenie začala v poobedňajších hodinách 17. 6. 2022. V priestoroch KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom v bývalom novom autoparku breznianských kasární pod vedením osvedčeného hlavného kuchára čat. v.v. Bayer Róberta sa na spracovaní surovín, až po predprípravu základu v kotly podieľali predseda nášho klubu pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír, predseda KVH des. v.z. Budaj Michal a hlavný smenár v kuchyni pplk. Ing. v.v. Ryšánek Robert.

V deň kuchárskeho vystúpenia po naložení proviantu, inštrumentov, všetkých potrebných vecí (vrátane hospodárskeho stanu, stolov a lavíc) sme sa na spojovacom prostriedku „ZiL- 131 R-140“ presunuli na historické námestie mesta Brezno. V priestore vedľa pamätníka Martina Rázusa sme rozvinuli pracovisko – kuchyňu, výdajňu stravy a jedáleň. Na informáciu o bývalej vojenskej posádke Brezno bola rozvinutá „poľná názorná agitácia Vojenská posádka Brezno 1938 – 2003“ a na obzeranie poslúžila vojenská technika „Sovietskej výroby“ ZiL-131.

Po rozložení ohňa pod kotlom „guľášpartia“ v ktorej predsedu nahradil mjr. Ing. v.v. Szántó Elemír ako ďalší člen. V dobe intenzívnej prípravy prišiel nás povzbudiť primátor mesta Brezno kpt. JUDr. v. z. Abel Tomáš s manželkou. Kolektív sa rezko otáčal a tak o 11:05 hod. (vzhľadom k predpríprave základu) bol hotovo. Hlavný lekár posádky pplk. Mudr. v.v. Pančík Ján skontrolovať podmienky a chuťové vlastnosti pripraveného jedla. Všetky podmienky boli splnené, zodpovedali predpisom. Tím mohol podať hlásenie bývalému veliteľovi posádky plk. Ing. v.v. Csontos Štefanovi ktorí po ochutnávacej dávke povolil výdaj. O vojenský guľáš 2022 bol mimoriadny záujem.

Predseda klubu, členovia rady klubu sa stretli s veľkou väčšinou našich členov a sympatizantov a ich rodinnými príslušníkmi, a ďalšími návštevníkmi dní mesta Brezno. Ceníme si že pri našom guľáši sa stretli dvaja velitelia delostreleckého pluku plk. Ing. v.v. Csontos Štefan, pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír a dlhoročný zástupca veliteľa pluku (neskorší náčelník OVS Zvolen) plk. Ing. v.v. Piaček Dušan.

Posledným stravníkom pri našej poľnej kuchyni bol kpt. v.v. Kamenský Jaroslav ktorému sme horko ťažko nabrali poslednú vojenskú porciu zo dna kotla – patrične hustú. Za to sme dostali pochvalu a osobne sa ospravedlnil, že prišiel neskoro a odber stravy si nezaistil. Účasť nebola presne zdokumentovaná ale stretli sme sa s viacero ako polovicou našich členom a sympatizantov a ich rodinných príslušníkov. Fotodokumentáciu z priebehu prípravy a výdaja zabezpečil perspektívny kadet (zatiaľ vnuk) Matej Mastelák. Výťažok guľášu bol odovzdaný na rozumné účely.

RR

Loading