Zväz vojakov Slovenskej republiky

VIII.ročník streleckej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

13 júna, 2022

V predvečer sviatku medzinárodného Dňa mierových síl OSN, občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA (UNVS) usporiadalo na jeho počesť tradičné strelecké preteky v streleckom areáli 91. ženijného pluku v Seredi. Spoluorganizátormi podujatia boli 91. ženijný pluk a Zväz vojakov SR – klub Sereď. Podujatie sa konalo po dvojročnej prestávke zavinenej pandémiou, a tak bol o účasť na súťaži mimoriadny záujem medzi všetkými fanúšikmi streľby zo spriatelených organizácií. Prihlásilo sa dvadsať trojčlenných družstiev z celého Slovenska. Spomeňme aspoň niektorých, ZV SR klub Kežmarok, ZV SR klub Nové Mesto nad Váhom, ZV SR klub Topoľčany,ZV SR klub Nitra-Zobor, ZV SR klub Levice, Veliteľstvo 1. brigády Topoľčany, Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mestská polícia Sereď, samozrejme aj vojnoví veteráni mierových síl z usporiadateľskej organizácie UNVS, členovia ZV SR klub Sereď a mnohí ďalší. V kasárňach ženijného pluku sa po dlhšom čase opäť  stretli priatelia, známi a kolegovia, ktorých v minulosti spájala vojenská  služba i pôsobenie v mierových misiách. Pred zahájením súťaže vládla priateľská atmosféra a v takomto duchu sa nieslo celé podujatie. Po privítaní účastníkov riaditeľom súťaže a prezidentom UNVS plk. v.v. Štefanom Janglom a poučení o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel si súťažiacich zobral na povel riadiaci streľby poručík Filip Salvet. Strieľalo sa zo samopalu vz. 58 redukovaným strelivom na klasické terče s kruhmi, päť rán v stoji a päť rán v ľahu. Najlepšiu mušku mali strelci v družstve 1. brigády Topoľčany, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZV SR klub Kežmarok a na treťom mieste skončili príslušníci ZV SR klub Sereď. Medzi jednotlivcami v streľbe v ľahu boli traja najlepší Ladislav Mosný ml., Lukáš Marcinkech a plk.v.v. Rastislav Šmehlík. V stoji sa umiestnil na prvom mieste Lukáš Marcinkech, na druhom Radim Kamrla a tretí bol reprezentant UNVS plk.v.v. Miroslav Klimek. Na slávnostnom akte vyhodnotenia súťaže boli víťazi odmenený pohármi a medailami a ostatní účastníci si na pamiatku odniesli diplomy za účasť a úspešnú streľbu. Plk. Jangl poďakoval všetkým za účasť na súťaži, vyzdvihol ich disciplinovanosť a vyjadril presvedčenie, že o rok sa znova stretneme na ďalšom ročníku podujatia na počesť Dňa mierových síl OSN. V rámci záverečného programu predseda Zväzu vojakov klub Sereď pplk. v.v. Ondrej Urban odovzdal vyznamenania – hviezdu Zväzu vojakov SR plk. v. v. Rastislavovi Šmehlíkovi, pplk. v.v. Mariánovi Bartekovi a pplk. v.v. Ivanovi Vtákovi, ako výraz uznania a poďakovania za ich prácu v prospech Zväzu vojakov SR. Na záver organizátori a všetci účastníci krásneho podujatia poďakovali príslušníkom 91. ženijného pluku, ktorí celý deň zabezpečovali nerušený priebeh súťaže a odmenili ich spontánnym potleskom. 

 

 

Loading