Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vianočný turnaj v stolnom tenise v Dennom centre Domino

18 decembra, 2022

Dňa 15.12.2022 sme sa na základe pozvánky JDS MO č. 1 Nitra zúčastnili Vianočného turnaja v stolnom tenise, ktoré už tradične v predvianočnom čase JDS MO č. 1 organizuje.

Turnaja sa zúčastnilo celkom 32 hráčov – seniorov  súťažiacich v troch vekových kategóriách, v ktorých mal zastúpenie aj náš klub ZV SR Nitra-Zobor. Turnaj otvoril predseda JDS MO č. 1 pán Anton Chudík a ako hosť sa zúčastnil aj predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj, ktorý vo svojom vystúpení ocenil doterajšiu úzku spoluprácu medzi klubmi a poďakoval za pozvanie našich členov na tento turnaj. V kategórii 60-65 rokov klub reprezentoval náš člen kpt. v.v. Anton SORÁD, ktorý sa umiestnil  v tejto kategórii na 3. mieste. V kategórii 65-70 rokov nás reprezentoval mjr. v. v. Ing. Ján SATKO, ktorý získal  1. miesto a v poslednej kategórii nad 70 rokov nás reprezentoval Karol KINCEL, ktorý nezískal žiadne ocenenie.

Vianočný turnaj trval od 08,00 hodiny do 14,00 hodiny. Hralo sa na 4 stolnotenisových stoloch. Počas turnaja sa o občerstvenie hráčov starali členky JDS. Pri vyhodnotení predseda klubu ešte raz poďakoval za možnosť zúčastniť sa turnaja a poprial všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: Ing. Pavel Luspaj, Ing.Božena Luspajová

Loading