Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vianočný turnaj v stolnom tenise pod Zoborom

25 novembra, 2023

Dňa 23. novembra 2023 sa stolnotenisové družstvo Klubu ZV SR Nitra-Zobor, pod vedením jeho predsedu, zúčastnilo na turnaji v stolnom tenise jednôt dôchodcov mesta Nitra. Naša účasť na tradičnom predvianočnom podujatí je už pravidelná a pozvanie JDS MO č. 1 nás opäť potešilo. Súťažili muži aj ženy rozdelení do vekových kategórii do 70 a nad 70 rokov na piatich stolnotenisových stoloch. Turnaja sa zúčastnilo 24 súťažiacich, obaja reprezentanti nášho klubu kpt. v. v. Anton Sorád a mjr. v. v. Ján Satko v kategórii do 70 rokov. Súťaž prebiehala v pokojnej predvianočnej atmosfére v závere ktorej naši reprezentanti opäť potvrdili dobrú kondíciu a športové nadanie a v tradične silnej konkurencii získal kpt. v. v. Anton Sorád 3. miesto a mjr. v. v. Ján Satko 2. miesto. Obdržali medailu a diplom, ktoré budú ďalším významným príspevkom vo vitríne trofejí klubu zo športových súťaží a budú pripomínať úspechy bývalých vojakov, členov klubu ZV SR aj ostatným návštevníkom centra seniorov. Na záver turnaja organizátor, predseda JDS MO č. 1 p. PaedDr. Anton Chudík poďakoval športovcom za účasť a športovú disciplínu, spoluorganizátorom za pomoc a zabezpečenie priebehu súťaže a pozval súťažiacich po náročných výkonoch na malé občerstvenie. Ďalší turnaj, tradičný veľkonočný, sa uskutoční v mesiaci marci 2024, na ktorý sme už pozvaní a tešíme sa, že budeme opäť pri tom.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Loading