Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vianočný mariáš a Mikulášska kapustnica v Nitre

12 decembra, 2022

Na deň 7.decembra 2022 si klub Nitra-Zobor nadelil bohatý program. Už od rannej ôsmej hodiny sa chystalo všetko potrebné pre uskutočnenie 11.ročníka Vianočného mariáša pod klubovou záštitou. Súbežne s turnajom prebiehalo zasadanie rady klubu a po jej skončení stretnutie členov klubu – klubové popoludnie. Turnaj v mariáši organizoval a tiež ako hlavný rozhodca viedol František Kromka. Turnaja sa mimo okrem zástupcov partnerských organizácií zúčastnili aj naši členovia, pani Emília Čeryová a mjr. v. v. Ing. Ján Satko. V štyroch päťdesiat minút trvajúcich kolách si účastníci mariášového turnaja, po dvojročnej vynútenej pauze, pripomenuli čaro mariášovej hry, overili svoje kombinačné schopnosti, pamäťovú zdatnosť a ochotu zdravo testovať svoju odvahu a šťastie. Súťaživá a pohodová atmosféra, skúmavé a hodnotiace pohľady, sústredenosť, napätie ale i úsmev v tvári týchto nadšencov, aj to boli sprievodné znaky tohtoročného mariášového turnaja. Turnaj skončil časovo takmer navlas s klubovým popoludním a tak za prítomnosti členov klubu ho mohol predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj vyhodnotiť a oceniť tradične troch najlepších hráčov – peknými pohármi, medailami, diplomami a vecnými cenami. PaedDr. Dušan Danko poďakoval v mene súťažiacich za pozvanie, organizačné a materiálové zabezpečenie turnaja a ponúkol členom klubu účasť na turnaji podobne organizovanom Jednotou dôchodcov v budúcom roku.

Výsledky:  1.miesto – Ing. Oliver DANKO, 12 bodov (+2,04€)

                   2.miesto – PaedDr. Dušan DANKO, 10 bodov (+1,64€)

                   3.miesto – p. Alojz KRČMÁR, 8,5 bodov (+0,54€)

                   4. miesto – Ing. Ján SATKO, 8 bodov (+0,26€)

A doslova už o pár hodín sme pokračovali v tradícii predvianočných stretnutí v reštaurácii OKO v Nitre, spojených so žičlivosťou, dobrou náladou, debatou o všeličom a neodmysliteľnou ochutnávkou dobrôt našich gazdiniek a .. a skutočne chutnej kapustnice. Stretnutie zdobila pekná účasť 33 prítomných a prišli aj vzácni hostia z Vojenského útvaru 4405 Nitra na čele s veliteľom plk. Ing. Pavlom Kožlejom a veliacim poddôstojníkom nrtm. Igorom Boškom.

Tohtoročný december je bohatý na okrúhle výročia narodenín našich členov. Predseda klubu spolu s veliteľom odovzdal oslávenkyni Emílii Čeryovej červenú ružu s darčekom k jej 80. narodeninám a spolu so želaním aj poďakovanie za prácu v prospech ZV SR a klub Nitra-Zobor v podobe vyznamenania „HVIEZDA ZV SR“, ktoré jej bolo udelené za širokú aktivitu v športovej, kultúrnej a organizátorskej činnosti, ako prvej žene v klube. Zároveň si prevzala aj Pamätný list ZV SR. Ďalšími oslávencami boli 65 roční mjr. v. v. Mgr. Jozef Halgoš, a kpt. v. v. Peter Mackanič, ktorí dostali tiež Pamätné listy ZV SR. Odovzdané boli aj Čestné uznania ZV SR prv udelené pplk. v. v. Mgr. Michalovi Hudecovi a mjr. v. v. Ing. Jánovi Satkovi. To všetko sa zmestilo do slávnostného prípitku predsedu klubu so želaním k nastávajúcom vianočným sviatkom.

S prípitkom a poďakovaním za spoluprácu vystúpil aj veliteľ VÚ 4405 Nitra plk. Ing. Pavel Kožlej, ktorý ocenil klub Ďakovným listom za spoluprácu a venoval predsedovi klubu dve krásne knihy o činnosti našich letcov-stíhačov z 10. a 11. stíhacej perute v Anglicku, čo potešilo mnohých znalcov tejto slávnej histórie našich letcov na západnej fronte.

Po jeho vystúpení nám už bola prinášaná kapustnica, na ktorú sme sa všetci tešili. Samozrejmosťou bol chutný chlebík a pagáčiky z vlastnej kuchyne, ktoré sa osvedčili spolu s kvalitným vínkom nášho vinára Františka Kromku, ale aj vzorkami sladkostí p. Holkovej a kvalitných výrobkov z páleníc. Chutilo všetkým, vrátane našich najstarších členov -spoluzakladateľov klubu – 94 ročného pplk. v. v. Vítězslava Matiasku a jeho 92 ročnej manželky Alžbety Matiaskovej, ktorí prišli medzi nás po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou. Opäť sa potvrdilo, že tieto naše stretnutia sú obľúbené a očakávané našimi členmi. Vzájomné debaty, ale aj študovanie a prelistovanie našej Kroniky č.1, ktorá sa po 13 rokoch už naplnila, pripomínajú členom klubu to dobré z histórie a hodné pokračovania i v nasledujúcom období. Zároveň bola predstavená nová Kronika klubu č.2, kde vôľa jedného urobiť v prospech druhého pokračuje aj zanechaním momentov zo života klubu zachytených v spolupráci s fotografmi.

Príjemné a pokojné Vianočné sviatky.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Fotografie: Ing. Božena Luspajová, Stanislav Chovanec, František Kromka