Zväz vojakov Slovenskej republiky

Veľkonočný turnaj v bowlingu

26 marca, 2024

Dňa 21.3.2024 sa členovia Klubu Nitra-Zobor pod vedením predsedu klubu pplk. v. v. Ing. Pavla LUSPAJA, na základe pozvania a tradičnej úzkej spolupráce s JDS ZO č.5 Nitra-Zobor, zúčastnili Veľkonočného turnaja v bowlingu. Súťažilo celkom šesť družstiev po štyroch členoch. Dve družstvá z JDS MO č. 1 Nitra, dve družstvá z JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor a dve družstvá nášho Klubu Nitra-Zobor s klubovými reprezentantmi pplk. v. v. Ing. Ján KOŠINA, pplk. v. v. Jiří PAVLÍK, pplk. v. v. Dr. Juraj ĎURFINA, mjr. v. v. Ing. Ján SATKO, Marián BENCA, Ing. Božena LUSPAJOVÁ, Olinka ĎURFINOVÁ. Hralo sa na 4 bowlingových dráhach od 15,00 hod do 18,00 hod., každé družstvo tri kolá. Turnaj prebiehal v duchu fair-play, prítomní diváci z jednotlivých  klubov povzbudzovali svojich favoritov aj súperov. Našim farbám sa síce nedarilo tak, ako na predošlom Vianočnom turnaji, ale napriek tomu v silnej konkurencii získal pplk. v. v. Ing. Ján KOŠINA 2. miesto v kategórii mužov s „vygúľanými“ 445 bodmi v troch kolách. Naše družstvo skončilo až štvrté v poradí. O 18,00 hod. predsedkyňa JDS ZO č.5 pani Helena HLAVAČKOVÁ uzavrela súťaž, vyhlásila výsledky, odovzdala medaile a poháre, poďakovala za účasť a ukončila turnaj. Zostali sme na mieste a pokračovali v družnej debate pri dobrom občerstvení. Tešíme sa už na Veľkonočný turnaj v stolnom tenise dňa 3.4.2024, na ktorý náš klub pozvala JDS MO č.1 Nitra.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: Ing. Božena Luspajová, pplk. v. v. Ing. Ján Košina

Loading