Zväz vojakov Slovenskej republiky

V znamení dňa žien

24 marca, 2024

Slová vďaky a krásne kvety, ako prejav úcty, patrili dňa 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien členkám klubu Zväzu vojakov SR v Leviciach.

Predseda levického klubu plk.gšt. v.v. Vladimír Hebert pri tejto milej príležitosti pozval ženy klubu na priateľské posedenie do cukrárne Alžbetka.

Vo svojom krátkom príhovore v mene mužského pokolenia ženám úprimne poďakoval za snahu a odvedenú prácu pre klub a okrem ďakovných slov každej dáme venoval krásnu ružu. „Našim“ ženám poprial pevné zdravie a veľa úspechov doma aj v práci.

Po slovách vďaky nasledovala družná debata pri vynikajúcej káve a ešte lepších zákuskoch.

Loading