Zväz vojakov Slovenskej republiky

V sobotu 26. augusta horela partizánska vatra aj v Podolí

10 septembra, 2023

Stalo sa už dlhoročnou tradíciou, že členovia Zväzu vojakov SR z Klubu Nové Mesto nad Váhom sa zúčastňujú na spoločenských udalostiach pri príležitosti osláv výročí SNP. Takáto udalosť k 79. výročiu Povstania sa uskutočnila v sobotu 26. augusta 2023 v obci Podolie. Podujatie je pravidelne organizované aj s ukážkou zberateľov historických a vojenských vozidiel a občania obce sa súčasne lúčia s letom.

V tomto roku bol opäť pripravený na štadióne OŠK v Podolí bohatý program, ktorý sa neformálne začal vlastne už o 15.00 h, súbežne s výkopom výkop majstrovského futbalového zápasu OŠK Podolie – Spartak Myjava „B“. Tatra klub Podolie a zberatelia vojenských a historických vozidiel boli už pripravení. Rovnako nachystaný bol aj nafukovací hrad pre deti a zábava v podobe maľovania na tvár, vozenia na včielke, štvorkolke a samozrejme aj na vojenskom „ótéčku“, tanku či na inej vojenskej technike. O hudobný sprievod sa postarala Dychová hudba Podolanka v prestávke zápasu a po zápase až do zapálenia vatry SNP.

Na oslavách sa zúčastnili zástupcovia nášho klubu ZV SR, ktorí sú aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom: RSDr. Josef Putirka, Ing. Milan Kadlečík a Vladimír Ješko, MBA. Oficiálny program sa začal o 18.15 h, keď zaznela hymna Slovenskej republiky. Po prednesení básne v podaní poslanca OZ Bohumila Čechvalu vystúpil s príhovorom k prítomným občanom starosta obce Rastislav Bobocký. Po ňom nasledoval príhovor nášho delegáta pplk. v. v. Dr. Josefa Putirku. Po príhovoroch sa prítomní presunuli k pripravenej vatre, ktorú spoločne zapálili.

Naši delegáti si spoločne so svojimi partnerkami s obdivom a uznaním prezreli vystavenú vojenskú techniku, so spomienkou na svoju i jej službu v našich ozbrojených silách.

Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postarala hudobná skupina Smoliari. S príchodom súmraku oblohu rozsvietil ohňostroj, ktorý si vyslúžil potlesk.

Pripravil: Josef Putirka
Foto: Milan Kadlečík, podolie.sk

Loading