Zväz vojakov Slovenskej republiky

V Seredi sme pripomenuli 78. výročie vypuknutia SNP

31 augusta, 2022

V utorok 30. augusta 2022 sme si v Seredi pripomenuli 78. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Na pietnom akte sa zúčastnili zástupcovia mesta Sereď, poslaneckého zboru, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Okresného úradu v Galante, 91. ženijného pluku, Zväzu vojakov SR v Seredi a UN-Veteran Slovakia, členovia Denného centra pre seniorov a TJ Rozkvet Sereď. 
Položením vencov k pamätníku hrdinov SNP v mestskom parku vzdali hold tým, ktorí na Slovensku v boji proti fašistickému Nemecku položili svoje životy. Viceprimátor Ľubomír Veselický vo svojom príhovore mimo iného povedal: „O Slovenskom národnom povstaní hovoria politici namiesto tých, ktorí sa ho aktívne zúčastnili a namiesto historikov, ktorí poznajú všetky aspekty tejto časti našich dejín. Žijeme turbulentnú dobu a pripomienky dejinných udalostí nášho národa sa stali povinnými súčasťami plánovaných spoločenských udalostí. Účastníci Slovenského národného povstania dali jasnú odpoveď Hitlerovej ponuke na spoluprácu vo vojenskej i hospodárskej oblasti. V ich odpovedi veľmi jasne znela požiadavka slobody.“  V príhovoroch pokračoval predseda oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Jánsky, ktorý uviedol, že Slovenské národné povstanie bolo veľkou chvíľou nášho národa. Povstalci sa dokázali vzoprieť fašizmu a za svoje ideály boli ochotní obetovať aj životy.
Zo zámockého parku sa prítomní presunuli na mestský cintorín, kde uctili pamiatku partizána Dalimíra Žarnovického a neznámeho mladistvého partizána, ktorí zahynuli v seredskom koncentračnom tábore. Keďže bol ich hrob na seredskom cintoríne už niekoľko rokov zanedbávaný, predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď pplk. v. v. Ondrej Urban a predseda miestnej organizácia SZPB Ján Račkovič sa chopili pri príležitosti 78. výročia SNP iniciatívy a renovovali ho ako prejav úcty k ich obeti.

Text: Iveta Tóthová, fotografie: Mária Tóthová
 

Loading