Zväz vojakov Slovenskej republiky

V Myjave sme si pripomenuli 79. výročie SNP

14 septembra, 2023

Organizátormi pietneho aktu pri príležitosti 79. výročia SNP v prirodzenom centre kopaničiarskeho regiónu na západe Trenčianskeho kraja bolo mesto Myjava a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Myjava. Spomienka sa uskutočnila 6. septembra 2023 v po poludňajších hodinách.

Po položení vencov a kytíc k Pamätníku hrdinom druhej svetovej vojny na Námestí M. R. Štefánika, po hymne Slovenskej republiky a slávnostnej básni prednesenej žiačkou základnej školy nasledoval príhovor primátora Myjavy Ľubomíra Halabrína. S prejavom vystúpil aj člen výboru Základnej organizácie SZPB Myjava a člen nášho novomestského klubu Zväzu vojakov SR pplk. v. v. Ing. Pavol Holič. Príhovory sa niesli v duchu odkazu pre povojnové generácie a hlavne mladú generáciu.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek, zástupcovia okresného úradu, mestského úradu, Oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom, Základnej organizácie SZPB Myjava a občianskych združení. Za Zväz vojakov SR – Klub Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnila delegácia v zložení pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA, a pplk. v. v. Ing. Pavol Holič.

Pietna spomienka bola ukončená partizánskou hymnou Tichá noc, tmavá noc… Čo možno vyzdvihnúť, to je účasť mladej generácie – spolu 400 detí materských, základný i stredných škôl.

Text: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading