Zväz vojakov Slovenskej republiky

V Humennom súťažili…

23 apríla, 2023

V súlade so schváleným plánom práce na rok 2023 klub ZV SR Humenné zorganizoval dňa 21.4.2023 súťaž členov klubu v bowlingu. Už tradične sa tejto úlohy úspešne zhostil člen rady klubu pplk. v. v. Ing. Jozef Frenák, ktorý aj celý priebeh riadil. Na akcií sa zúčastnili v podstate tí istí členovia klubu ako to bolo doposiaľ zvykom. Akcia prebiehala v Bowling klube na sídl. III v Humennom. Súťažiaci si zasúťažili na dvoch dráhach v pokojnej avšak súťaživej atmosfére. Hoci pre nás už dávno nie sú rozhodujúce výsledky, každý zo súťažiacich prejavil snahu o čo najlepší výsledok a k tomu aj tak pristupovali. Zmena však nastala po dlhšom čase na pozícií víťaza, kde doteraz tradičného víťaza nahradil nový člen klubu. O druhé a tretie miesto museli rozhodovať dodatočné kolá preto, lebo výsledok bol rovnaký. Nakoniec sa stanovilo nasledujúce poradie : 1. Mjr. v.v. Ing. Peter CHOMA 2. Pplk. v. v. Ing. Jozef FRENÁK 3. Pplk. v. v. Ing. Ján STAVROVSKÝ Na škodu bol snáď iba ten fakt, že sa akcie nezúčastnili všetci nahlásení členovia klubu. Škoda. Možno na budúce sa podarí, aby sa súťaže zúčastnili všetci nahlásení členovia.       

                                                                                                                                                         Vladimír Cibuláš predseda klubu ZV SR Humenné

Loading