Zväz vojakov Slovenskej republiky

V Holešove naši strelci obhájili vlaňajší výsledok

30 júla, 2023

Doposiaľ najlepšie úspechy dosiahli tohto roku naši strelci na medzinárodnom poli, a to na streleckých pretekoch v Holešove 15. júla 2023. Klub výsadkových veteránov Holešov v spolupráci s policajnou školou Holešov a 102. prieskumným práporom Prostějov totiž tak ako v minulých rokoch usporiadal streleckú súťaž trojčlenných družstiev klubov veteránov z Česka a Slovenska na strelnici v Dobroticiach.

Družstvo nášho novomestského klubu v zložení Mgr. Ing. Havalcová Karla, rtm. v z. Petr Paška a rtm. Ľubomír Pataky obhájilo s nástrelom 550 bodov vo veľmi vyrovnanej súťaži svoje vlaňajšie umiestnenie na celkovom 2. mieste spomedzi viac ako dvadsiatky streleckých tímov (k registrácii sa postupne dostavilo 23 súťažných družstiev z Česka a zo Slovenska). Mgr. Ing. Karla Havalcová obsadila v dvojboji (pištoľ + útočná puška) v hodnotení žien 2. miesto. Organizátorom súťaže ďakujeme a našim medailistom blahoželáme k zaslúženému úspechu.

V nasledujúcich mesiacoch nás čakajú ďalšie strelecké vystúpenia, a tiež sa tešíme na Memoriál plk. PeadDr. Štefana Bumbála. Tieto strelecké preteky sa budú konať 2. septembra 2023 u nás, teda na domácej pôde.

Dr. J. Putirka

Loading