Zväz vojakov Slovenskej republiky

V Cetune sme položili vence a navštívili dve výstavy

7 marca, 2024

Pietna spomienka pri pomníku padlých a umučených v Cetune sa tohto roku uskutočnila v nedeľu 25. februára za oveľa lepšieho počasia ako vlani a podľa všetkého aj za väčšej účasti. Je dobré vedieť, že tunajší obyvatelia nezabúdajú na hrdinstvo ľudí, ktorí na ceste k slobode neváhali riskovať vlastné životy a z ktorých viacerí v ťažkom boji 27. februára 1945 nakoniec svoje životy aj položili. Padlým bojovníkom sme sa prišli pokloniť pri príležitosti 79. výročia cetunského boja spolu s prítomnými občanmi tejto časti Bziniec pod Javorinou a zároveň sme vzali hold všetkým obetavým bojovníkom za mier.

Medzi hosťami podujatia boli: poslanec Národnej rady SR a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Bartek, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a prednosta Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer, predseda Českého zväzu bojovníkov za slobodu Jaroslav Vodička, starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková, syn bývalého veliteľa 2. čs. partizánskej brigády gen. Jozefa Brunovského – Štefan Brunovský, delegácie oblastných výborov Českého zväzu bojovníkov za slobodu z Kyjova a Uherského Hradišťa, delegácia oblastného výboru SZPB z Trenčína vedená Miroslavom Malayom, zástupkyňa Múzea SNP v Banskej Bystrici Viera Kováčová, delegácia oblastného výboru SZPB a Zväzu vojakov SR z Nového Mesta nad Váhom vedená Kamilom Krištofíkom, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Michaela Štefanovičová, deti po učiteľovi Jánovi Bartákovi, ako aj starostovia z okolitých obcí, ktorí majú nemalý podiel na tom, že si v našom regióne pravidelne pripomíname udalosti z 2. svetovej vojny a s úctou spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi živými, ale ich odkaz je stále živý, aktuálny.

Hostí a zhromaždených občanov privítal starosta Bziniec pod Javorinou Dušan Málik. Poďakoval všetkým za účasť a zdôraznil, že od cetunského boja uplynulo 79 rokov a na jeho účastníkov s vďakou spomíname v roku, keď celý náš národ bude oslavovať 80. výročie Slovenského národného povstania. Pri oslavách v Banskej Bystrici bude mať cetunský boj zastúpenie prostredníctvom tumby umiestnenej v priestore Pamätníka SNP. Nie je náhoda, že Cetuna má v Banskej Bystrici svoje čestné miesto. Od začiatku 2. svetovej vojny sa totiž v zdanlivo pokojnom prostredí podjavorinského regiónu vyvíjala a rozrastala ilegálna činnosť proti vtedajšiemu režimu a nemeckému fašizmu, ktorá po vypuknutí Povstania v auguste 1944 prerástla do otvoreného boja. Boj 27. februára 1945 v okolí Cetuny bol krvavou epizódou a vyvrcholením niekoľkomesačných bojov partizánskych oddielov proti okupačným silám a domácim kolaborantom pod Veľkou Javorinou. Táto zúrivá zrážka si len niekoľko dní pred oslobodením tunajšieho kraja vyžiadala okrem viacerých životov mladých partizánov aj životy dvoch významných regionálnych partizánskych veliteľov – kapitána Miloša Uhra a jeho zástupcu nadporučíka Antona Jakubíka.

Po príhovoroch a uctení pamiatky padlých partizánov predseda Českého zväzu bojovníkov za slobodu Jaroslav Vodička udelil Pamätné medaily II. stupňa za dlhoročné rozvíjanie tradícií národnooslobodzovacieho boja našich národov a spoluprácu s Českým zväzom bojovníkov za slobodu starostovi obce Lubina Marinovi Beňatinskému, starostovi Bziniec pod Javorinou Dušanovi Málikovi a poslancovi obecného zastupiteľstva Bziniec pod Javorinou Pavlovi Bahníkovi.

Od pamätníka padlých a umučených sme sa na záver presunuli do kultúrneho domu v Cetune, kde pre záujemcov boli pripravené dve výstavy ako dôstojná spomienka na hrdinov z 2. svetovej vojny, a to výstava Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPO generála Goliana Trenčín) nazvaná Po boku vojsk armád víťaznej protifašistickej koalície 1939 – 1945 a výstava s názvom Od Dukly po Prahu s podtitulom 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie Československa (1944 – 1945).

Za náš novomestský klub Zväzu vojakov SR sa na podujatí zúčastnili: pplk. v. v. Kamil Krištofík, rtm. Karla Havalcová, pplk. v. v. Ján Begala, pplk. v. v. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Josef Putirka, rtn. Maroš Slovák, pplk. v. v. Vladimír Trgala, Anna Fajnorová a Jozef Kabát.

Text a foto: -bej-

Loading