Zväz vojakov Slovenskej republiky

Uspeli sme v medzinárodnej streleckej súťaži v Rakúsku

13 septembra, 2023

Náš strelecký klub sa v letnom období pripravoval na streleckú súťaž, ktorá je organizovaná pravidelne v rakúskom Langenlebarne. Ale po roku 2019 sme svoju účasť na tejto medzinárodnej súťaži museli prerušiť pre známe karanténne obmedzenia v súvislosti s ochorením covid-19.

Našu prihlášku na túto tradičnú súťaž v streľbe z automatickej pušky StG 77 a pištole Glock P80 aktívne tohto roku inicioval náš člen, pplk. v. v. Ing. Jozef Dorotčín. Na súťaži, ktorá sa konala od 10. do 13. augusta, sa zúčastnilo spolu 296 šesť súťažiacich, medzi nimi aj šesť strelcov nášho klubu: pplk. v. v. Ing. Jozef Dorotčín, kpt. v z. Ing. Jozef Dorotčín ml., pplk. v. v. Dr. Jozef Putirka, nrtm. v. v. Petr Paška, Mgr. Ing. Karla Havalcová a náš nový člen mjr. v. v. Ing. Ferdinand Grunský.

Strelci sa predovšetkým sústredili na hlavnú súťaž, teda na streľbu z automatickej útočnej pušky StG 77 a z 9 mm pištole P-80 Glock. Nepodceňovali však ani ostatné disciplíny, ktorými bola streľba z luku, vzduchovej pištole či hod granátom na cieľ. Zvláštnosťou je, že v rakúskom Langenlebarne strieľajúci súťažili aj v presnosti streľby meranej súradnicovým systémom. Išlo o najbližší (najpresnejší) zásah k stredu desiatky. Tu sa najlepšie umiestnili naši strelcov Jozef Putirka a Petr Paška.

Dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že naša účasť bola úspešná. Každý náš účastník sa maximálne snažil, aby preukázal svoje schopnosti a získal bodové ohodnotenie, ktoré zodpovedá jeho aktuálnej forme. Pri celkovom počte 296 súťažiacich si naši strelci vybojovali veľmi pekné umiestnenia vrátane prvého miesta Petra Pašku (136 bodov) a Karla Havalcová so 110 bodmi za sebou nechala ešte vyše stovky ďalších borcov (pozrite tabuľku), pričom medzi ženami, ktorých celkovo strieľalo 21, sa umiestnila ako desiata.

Stretnutie našich strelcov s organizátormi a súťažiacimi ostatných štátov (Česka, Poľska, Maďarska…) bolo nadmieru priateľské, i keď to posledné sa uskutočnilo pred viac ako tromi rokmi. Organizátori tradične pripravili súťaž zodpovedne, so snahou vyhovieť podmienkami v ubytovaní, stravovaní a tiež dokonalými organizačnými opatreniami.

Pri záverečnom vyhodnotení najlepších strelcov a celej súťaže za prítomnosti hostí z celej krajinskej oblasti mesta Tulln nad Dunajom (Tulln an der Donau) naši účastníci na znak priateľstva a vzájomnej spolupráce odovzdali v mene nášho klubu pamätné medaily 25. výročia založenia Klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom vedúcemu a dvom hlavným funkcionárom súťaže.

Pripravil: J. Putirka

Loading

Priložené dokumenty