Zväz vojakov Slovenskej republiky

Uplynulo 78. rokov od oslobodenia Trenčína

22 apríla, 2023

Pri Pamätníku umučených na Brezine sa každoročne v apríli stretávajú Trenčania a pozvaní hostia, aby si pripomenuli udalosti, ktoré viedli k oslobodeniu mesta Trenčín a vzdali úctu všetkým, ktorí v boji za slobodu zaplatili svojím životom.

Neinak tomu bolo aj v tomto roku. Spomienkové stretnutie sa tentoraz konalo 13. apríla za účasti predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, delegácie Ozbrojených síl SR vedenej brig. gen. Jozefom Ševčíkom, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR Trenčín, predstaviteľov politických strán, ale hlavne študentov stredných škôl a občanov mesta a okolia.

Na základe pozvánky od primátora mesta Mgr. Richarda Rybníčka a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja v Trenčíne sa na tohtoročnej pietnej spomienke zúčastnila aj delegácia klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom – pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík a pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala. Nové Mesto nad Váhom zastupovali aj členovia Oblastnej organizácie SZPB – starosta obce Lubina plk. v. v. Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Bzince pod Javorinou pplk. v. v. Ing. Dušan Malík a bývalý starosta Bziniec pod Javorinou Ing. Pavel Bahník. S príhovormi vystúpili zástupca primátora Trenčína a predseda Oblastného výboru SZPB Trenčín a člen prezídia ZV SR pplk. v. v. MUDr. Miroslav Malay.

Položením venca vďaky k pamätníku umučených a popravených sme si uctili pamiatku 69. umučených a popravených partizánov a organizátorov odboja a medzi nimi aj 10. našich rodákov z podjavorinsko-podbradlianskeho kraja.

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja odovzdal na záver pietnej spomienky za dlhoročnú spoluprácu pri rozvíjaní odbojových tradícií nášho ľudu Medailu partizánskej brigády Jána Žižku brig. gen. Jozefovi Ševčíkovi, pplk. v. v. Vladimírovi Trgalovi, starostovi obce Lubina plk. v. v. Martinovi Beňatinskému, starostovi obce Bzince pod Javorinou pplk. v. v. Dušanovi Malíkovi a bývalému starostovi Bzince pod Javorinou Pavlovi Bahníkovi.

Text: pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík
Foto: Michal Bartek

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.