Zväz vojakov Slovenskej republiky

Udelili sme pamätnú medailu brig. gen. Benkovi

17 decembra, 2022

Týždeň pred Vianocami, v piatok 16. decembra 2022, navštívil náš klub v Novom Meste nad Váhom brigádny generál Bc. Ing. Branislav Benka, ktorý bol svojho času veliteľom Síl pre špeciálne operácie a od 28. januára 2021 tiež prvým generálom týchto síl. Pri príležitosti jeho predvianočnej návštevy v Novom Meste nad Váhom udelil náš novomestský klub Zväzu vojakov SR brig. gen. Branislavovi Benkovi Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia klubu.

Brigádny generál Bc. Ing. Branislav Benka má za sebou takmer tridsaťročnú vojenskú kariéru spojenú prevažne so silami špeciálneho určenia, pričom v ich štruktúre zastával rôzne pozície. Dlhé roky bola jeho služba spojená konkrétne s 5. plukom špeciálneho určenia. Pôsobil však aj na generálnom štábe, v Centre výcviku Lešť a neraz aj v zahraničí, kde sa okrem iného zúčastnil v operáciách Iracká sloboda v Iraku a ISAF v Afganistane. Absolvoval tiež viac ako desiatku odborných kurzov na Slovensku aj v iných krajinách, prevažne v Belgicku a USA. S Novým Mestom nad Váhom ho však napodiv spája civilné štúdium, pretože skôr, než roku 1993 nastúpil do Školy dôstojníkov v zálohe v Martine, vyštudoval v rokoch 1988 – 1992 tunajšie Stredné odborné učilište strojárske.

Pri prevzatí pamätnej medaily brig. gen. Benka uviedol, že si veľmi váži všetkých vojakov vrátane tých, ktorí si už prešli svojou profesionálnou vojenskou kariérou a ocenil, že vojenskí dôchodcovia si dokážu nájsť spoločnú tému a aktivizovať sa minimálne prostredníctvom regionálnych klubov Zväzu vojakov SR. To je veľmi dôležité, pretože naša vojenská komunita je špecifická a nie každý jej dokáže porozumieť. Avšak vojaci sami medzi sebou si rozumejú a dokážu pochopiť aj to, čo nie je priamo povedané. „To si vysoko vážim a gratulujem vám k tomu, že si dokážete túto komunitu udržiavať,“ dodal brig. gen. Benka a zagratuloval zástupcom nášho klubu k pekným priestorom, ktoré môžu na svoju činnosť využívať. Navštívil už totiž viacero klubov ZV SR po celom Slovensku a nie každý z týchto klubov sa môže takýmito priestormi pochváliť. Na záver poďakoval za udelenie pamätnej medaily a zaželal novomestskému klubu ZV SR, aby sa jeho členovia aj po ďalšie roky mohli stretávať.

Predseda Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, pplk. v. v. Kamil Krištofík, oboznámil brig. gen. Benku s tým, že začiatky s hľadaním priestorov na činnosť klubu neboli jednoduché. Dokonca boli aj úvahy o tom, že by sa činnosť klubu realizovala v neďalekom Trenčíne. Ale po rokovaní s primátorom Nového Mesta nad Váhom sa nakoniec podarilo dosiahnuť veľmi ústretové riešenie na spoločné využívanie priestorov Klubu dôchodcov JDS v Novom Meste nad Váhom. Vyzdvihol dobré vzťahy, ktoré medzi miestnymi klubmi existujú.

Text: Ján Begala
Foto: autor a Karla Havalcová

Loading