Zväz vojakov Slovenskej republiky

Udelili sme pamätnú medailu brig. gen. Benkovi

17 decembra, 2022

Týždeň pred Vianocami, v piatok 16. decembra 2022, navštívil náš klub v Novom Meste nad Váhom brigádny generál Bc. Ing. Branislav Benka, ktorý bol svojho času veliteľom Síl pre špeciálne operácie a od 28. januára 2021 tiež prvým generálom týchto síl. Pri príležitosti jeho predvianočnej návštevy v Novom Meste nad Váhom udelil náš novomestský klub Zväzu vojakov SR brig. gen. Branislavovi Benkovi Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia klubu.

Brigádny generál Bc. Ing. Branislav Benka má za sebou takmer tridsaťročnú vojenskú kariéru spojenú prevažne so silami špeciálneho určenia, pričom v ich štruktúre zastával rôzne pozície. Dlhé roky bola jeho služba spojená konkrétne s 5. plukom špeciálneho určenia. Pôsobil však aj na generálnom štábe, v Centre výcviku Lešť a neraz aj v zahraničí, kde sa okrem iného zúčastnil v operáciách Iracká sloboda v Iraku a ISAF v Afganistane. Absolvoval tiež viac ako desiatku odborných kurzov na Slovensku aj v iných krajinách, prevažne v Belgicku a USA. S Novým Mestom nad Váhom ho však napodiv spája civilné štúdium, pretože skôr, než roku 1993 nastúpil do Školy dôstojníkov v zálohe v Martine, vyštudoval v rokoch 1988 – 1992 tunajšie Stredné odborné učilište strojárske.

Pri prevzatí pamätnej medaily brig. gen. Benka uviedol, že si veľmi váži všetkých vojakov vrátane tých, ktorí si už prešli svojou profesionálnou vojenskou kariérou a ocenil, že vojenskí dôchodcovia si dokážu nájsť spoločnú tému a aktivizovať sa minimálne prostredníctvom regionálnych klubov Zväzu vojakov SR. To je veľmi dôležité, pretože naša vojenská komunita je špecifická a nie každý jej dokáže porozumieť. Avšak vojaci sami medzi sebou si rozumejú a dokážu pochopiť aj to, čo nie je priamo povedané. „To si vysoko vážim a gratulujem vám k tomu, že si dokážete túto komunitu udržiavať,“ dodal brig. gen. Benka a zagratuloval zástupcom nášho klubu k pekným priestorom, ktoré môžu na svoju činnosť využívať. Navštívil už totiž viacero klubov ZV SR po celom Slovensku a nie každý z týchto klubov sa môže takýmito priestormi pochváliť. Na záver poďakoval za udelenie pamätnej medaily a zaželal novomestskému klubu ZV SR, aby sa jeho členovia aj po ďalšie roky mohli stretávať.

Predseda Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, pplk. v. v. Kamil Krištofík, oboznámil brig. gen. Benku s tým, že začiatky s hľadaním priestorov na činnosť klubu neboli jednoduché. Dokonca boli aj úvahy o tom, že by sa činnosť klubu realizovala v neďalekom Trenčíne. Ale po rokovaní s primátorom Nového Mesta nad Váhom sa nakoniec podarilo dosiahnuť veľmi ústretové riešenie na spoločné využívanie priestorov Klubu dôchodcov JDS v Novom Meste nad Váhom. Vyzdvihol dobré vzťahy, ktoré medzi miestnymi klubmi existujú.

Text: Ján Begala
Foto: autor a Karla Havalcová

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.