Zväz vojakov Slovenskej republiky

Udelenie Ceny mesta Kežmarok.

21 októbra, 2022

Dňa 17. októbra 2022 sa uskutočnilo slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku spojene s udeľovaním a odovzdávaním Ceny mesta Kežmarok. S potešením môžeme konštatovať, že cenu mesta Kežmarok obdŕžali aj naši dvaja členovia Klubu vojakov SR Kežmarok a to pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček a kpt. v.v. Vladimír Janeček.

Na pozvanie primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA sa slávnostného odovzdávania cien zúčastnili aj naši členovia Klubu vojakov Kežmarok a to pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik, mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej, mjr. v.v. Ing. Marián Litvin a mjr. v.v. Mgr. Ján Hanisko.
Cena mesta Kežmarok  bola udelená za celoživotnú prácu v prospech mesta , dlhodobé rozvíjanie spolupráce medzi organizáciami akou je aj Klub vojakov SR  Kežmarok.
Slávnostné zasadanie zahájil primátor mesta Kežmarok svojim príhovorom v ktorom vyzdvihol prácu a spoluprácu všetkých ocenených v prospech mesta a občanov Kežmarku.

Po vyhlásení a odovzdaní cien mesta Kežmarok pokračovalo zastupiteľstvo kultúrnym programom a to vystúpením hudobnej skupiny FRAGILE pod vedením Branislava Kostku.

 

Text, foto.: mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej

 

Loading