Zväz vojakov Slovenskej republiky

Uctili sme si pamiatku padlých rumunských vojakov

3 júna, 2022

Park Dominika Štubňu-Zámostského v Novom Meste nad Váhom sa stal 8. apríla 2022 miestom pietnej spomienky na 122 vojakov 4. rumunskej armády, ktorí pred 77. rokmi padli v bojoch pri oslobodzovaní nášho mesta a jeho okolia.

Spomienkové podujatie spojené s položením vencov k Pamätníku rumunských vojakov sa konalo za účasti veľvyslanca Rumunskej republiky na Slovensku Călina Fabiana, primátora Nového Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, družobného mesta Uherský Brod, zástupcov miestnych organizácií, novomestského klubu ZV SR a ďalších.

Primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský na úvod vyzdvihol obetavosť rumunských vojakov bojujúcich proti nemeckému nacizmu, ktorí za cenu vlastných životov pomohli oslobodiť mesto. Pripomenul, že v čase oslobodenia bolo zruinované, Nemci zbombardovali vážsky železný most, zničili železničnú stanicu, vytrhali koľaje, poškodili poštu, telefónne a telegrafné prístroje, znefunkčnili elektráreň aj vodáreň, zničená bola aj Reisova vila, kde dnes sídli mestský úrad… Ako ďalej uviedol, ešte v nedávnej minulosti sme si vojnu nevedeli predstaviť a nikomu nenapadlo, že sa môžeme ocitnúť tak blízko vojnového konfliktu. No pre mnohých Ukrajincov dnes slovo vojna nie je len pojmom z dejepisu. Asi nikdy v minulosti sme si nástojčivejšie neuvedomovali, že mier, ktorý nám pred 77 rokmi priniesli rumunskí aj ruskí vojaci, bude v okamihu taký krehký. Problémy, ktoré sa nám zdali neriešiteľné, sú odrazu banálne. Na záver Jozef Trstenský povedal, že kvetmi môžeme vyjadriť rôzne pocity, úctu, radosť, spomienku, vďaku, lásku i smútok. „Kvety, ktoré sme pred chvíľou položili k pamätníku, vyjadrujú našu úprimnú vďaku. Žime tak, aby akékoľvek kvety darované v budúcnosti vyjadrovali len radosť a lásku a nie smútok nad zbytočnými stratami ľudských životov v akejkoľvek zbytočnej a nezmyselnej vojne,“ dodal.

Veľvyslanec Rumunskej republiky na Slovensku Călina Fabian zdôraznil, že je pre neho veľkou cťou byť tu medzi nami: „Je to veľká česť, pretože sme časťou vašej histórie, pretože spolu môžeme zdieľať hodnoty slobody a demokracie.“ Súčasne ocenil, že Novomešťania nezabúdajú na hrdinstvo rumunských vojakov pri oslobodzovaní svojho mesta. Vyjadril potešenie, že na pietnom podujatí vidí ľudí od najmladších až po najstarších a že spoločne môžeme vzdať hold slovám slobody a demokracie. No podotkol tiež, že v týchto dňoch dostávajú slová ako sloboda a demokracia úplne novú hodnotu, nebezpečenstvo existuje a krehkosť týchto slov je naozaj veľká. V závere vystúpenia vyslovil veľké ďakujem všetkým prítomným za to, ako si uctievajú rumunských hrdinov, poďakoval za možnosť vystúpiť a prisľúbil účasť aj na ďalších podobných podujatiach.

Starosta družobného mesta Uherský Brod Ferdinand Kubáník pozdravil zúčastnených aj menom svojho zástupcu Petra Vránu a dodal, že sa tu necítia ako hostia, ale ako doma, kde si všetci chcú pripomenúť 77. výročie oslobodenia prvého z dvoch družobných miest. Tak ako kedysi postupujúce sovietske a rumunské vojská „oslobodili za približne 20 dní obe mestá, tak aj toto podujatie bude mať pokračovanie a zakončenie 26. apríla položením vencov pri pamätníku oslobodenia v Uherskom Brode,“ vysvetlil a súčasne poznamenal, že drvivá väčšina z nás vojnu nezažila a mnohí z tých, ktorí ju prežili, už nie sú medzi nami, aby mohli podať svedectvo. Spomenul aj udalosti, ktoré sa dejú kúsok za hranicami našej krajiny a v tej súvislosti vyslovil prianie, aby nikto nepresadzoval svoje záujmy násilím a nenávisťou. Aby zodpovední tohto sveta bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

-bej-

Loading