Zväz vojakov Slovenskej republiky

Úcta a vďaka tým, ktorí v Povstaní bojovali za našu slobodu

8 septembra, 2022

Okrem Podolia, o ktorom píšeme na inom mieste, navštívili sme v sobotu 3. septembra 2022 ďalšie dve obce a tri miesta v kraji pod Veľkou Javorinou, aby sme si pripomenuli slávnu povstaleckú históriu a oslávili 78. výročie Slovenského národného povstania. Veď ako odznelo v jednom z prejavov, aktuálny odkaz Povstania je obyvateľom z Podjavoriny prirodzene blízky, je súčasťou ich identity.

Obec Lubina a oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, pozvali verejnosť na oslavy 78. výročia Povstania, ktoré vyvrcholili v sobotu podvečer pri Pamätníku SNP na vrchu Roh nad obcou Lubina.

Krátko po 13. hodine sa začala spomienková slávnosť pred budovou Obecného úradu v Moravskom Lieskovom. Bola spojená s položením vencov k pamätnej tabuli lodného kapitána Juraja Adamoviča, veliteľa oddielu Rázus z 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorá za Povstania pôsobila v podjavorinskej oblasti. Podujatie sa uskutočnilo za účasti prednostov okresných úradov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom Romana Kozáčeka a Františka Sádeckého, poslancov obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom, riaditeľky spojenej školy Moravské Lieskové Jany Lackovej a ďalších. Delegáciu nášho Klubu ZV SR viedol predseda klubu a Oblastného výboru SZPB pplk. v. v. Kamil Krištofík.

Ako prvý predniesol slávnostný prejav prednosta Obecného úradu Moravské Lieskové Róbert Palko. Na záver svojho vystúpenia poďakoval v mene svojom i menom občanov Moravského Lieskového všetkým, ktorí ani dnes, 77 rokov od skončenia najkrutejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva, nezabúdajú na hrdinské činy a na životy položené za našu slobodu. Po ukončení príhovorov si prítomní pripomenuli osobnosť miestneho učiteľa Jána Martáka, ktorý v pohnutých časoch vedel, kde je jeho miesto. Krátko po vzniku vojnového Slovenského štátu sa zapojil do odbojovej činnosti. Udržiaval spojenie s partizánmi, zadovažoval im uniformy, zbrane, potraviny. Miloš Uher, veliteľ partizánskeho oddielu Hurban, v ňom mal spoľahlivého a oddaného priateľa s mimoriadnymi organizačnými schopnosťami. No pri razii 3. decembra 1944 ho v Cetune nemeckí vojaci a príslušníci pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy zaistili a spolu s ostatnými zatknutými mužmi odvliekli na Gestapo do Nového Mesta nad Váhom. Čakal ho výsluch a väzenie v Trenčíne. Neskôr ho deportovali do Serede a 15. januára 1945 do nemeckého koncentračného tábora v Sachsenhausene. Odtiaľ sa už nikdy viac nevrátil. Moravské Lieskové nezabúda na svojho vzácneho rodáka. Pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Martáka obec a miestna organizácia SZPB vydali ako prejav úcty a vďaky pamätné listy pre jeho deti. Dcéra Eva sa na slávnosti nemohla zúčastniť pre chorobu. Ocenenie prevzal syn nebohého vlasteneckého učiteľa a antifašistu Dušan Marták.

Z Moravského Lieskového sa potom oficiálni predstavitelia a hostia presunuli do Lubiny, kde ich o pol tretej popoludní spolu s ďalšími účastníkmi spomienkového stretnutia privítal starosta obce Martin Beňatinský pri pamätnom dome a pamätnej tabuli kapitána Miloša Uhra. Po krátkej spomienke na tohto partizánskeho veliteľa a položení vencov pozval starosta Martin Beňatinský všetkých zúčastnených na vrch Roh, kde o necelú hodinu vyvrcholili oslavy v areáli Pamätníka SNP.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku na Rohu, ktorý sa začal krátko po pol štvrtej, prebiehal za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolára. Prítomní ďalej boli poslanci národnej rady, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Dušan Bublavý, primátori a starostovia okolitých miest a obcí, tajomník Ústrednej rady SZPB Viliam Longauer, zástupkyňa Múzea SNP v Banskej Bystrici Viera Kováčová, delegácie oblastných výborov Českého zväzu bojovníkov za slobodu z Uherského Hradišťa a Kyjova, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom, klubov Zväzu vojakov SR z Nového Mesta nad Váhom a Piešťan, ako aj ďalší hostia a občania podjavorinských miest a obcí. Úctivého privítania pri pamätníku na Rohu sa dostalo priamemu účastníkovi Povstania kapitánovi Vladimírovi Strmeňovi.

Predseda parlamentu Boris Kolár vo svojom prejave vyzdvihol význam Povstania, ktoré počtom vojakov a partizánov, dĺžkou trvania bojových operácií i viazaním nepriateľských síl patrilo k najväčším antifašistickým vystúpeniam v okupovanej Európe počas druhej svetovej vojny. Občania Slovenskej republiky, ako dediči povstaleckej generácie, môžu byť skutočne hrdí na konanie svojich otcov, dedov, pradedov, ktorí neváhali vziať do rúk zbrane a brániť svoju vlasť proti cudzej okupácii a hydre nacizmu a fašizmu. Vyzdvihol aj význam a odkaz takých osobností pochádzajúcich práve z tohto kraja, akými boli a v našich srdciach ostávajú Miloš Uher, Jozef Brunovský či Pavol Haruštiak.

Taktiež predseda nášho novomestského klubu Zväzu vojakov SR a oblastného výboru SZPB pplk. v. v. Kamil Krištofík podčiarkol význam Povstania ako jednej z najvýznamnejších udalostí európskeho protinacistického a protifašistického odporu a zdôraznil jeho celonárodný charakter. V Povstaní totiž prejavili odpor proti nacizmu a fašizmu a spojili svoje sily ľudia rôznych politických názorov, náboženského vyznania, s rôznou politickou minulosťou i prítomnosťou a rozličnými predstavami o budúcnosti. No to najdôležitejšie bolo, že títo ľudia, ak to bolo potrebné, neváhali položiť svoj život za slobodu, za lepšiu budúcnosť.

Za náš klub sa na oslavách zúčastnili: pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ján Begala, pplk. v. v. Vladimír Ješko, pplk. v. v. Vladimír Trgala.

Text a foto: -bej-

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.