Zväz vojakov Slovenskej republiky

Účasť na streleckej súťaži

12 júla, 2022

Na základe oficiálnej pozvánky streleckého klubu posádky Martin sa v piatok 23. júna 2022 zúčastnilo družstvo strelcov nášho klubu v zložení  pplk. v.v. Ing. Dušan JANÁSEK, mjr. v.v. Ing. Ján HUSÁR a kpt. v.v. Juraj MALIAR VII. ročníka v streľbe z pušky a pištole na tamojšej mestskej strelnici. Štvrtý člen pplk. v.v. Mgr. Ondrej HAMLÍK  vypomáhal kolegiálne  mužstvu ZV SR Levice, ktorému v účasti na súťaži bránila neúčasť jedného z ich pretekárov.  Špecifikum súťaže bola skutočnosť, že táto tradičná športová súťaž za účasti 21 družstiev z celého Slovenska sa konala po dvojročnej odmlke, zavinenej pandémickou situáciou vyvolanou vírusom COVID-u 19.

Organizátori podujatia s bravúrou a na profesionálnej úrovni zvládli prípravu, poučenie súťažiacich, nerušený priebeh súťaže a jej  vyhodnotenie, v.č. chutného občerstvenia ako pre pretekárov, tak členov pomocného personálu.

Výsledky súťaže objektívnym spôsobom odzrkadľovali konkrétne podmienky a možnosti v teoretickej a praktickej príprave jednotlivých družstiev. Jednoznačne ale možno konštatovať, že po dvojročnej odmlke sa jednalo o vydarenú akciu, ktorá prispela k spestreniu a aktivizácii činnosti jednotlivých klubov. Ako čerešničku na torte možno hodnotiť i obnovené stretnutia pretekárov, v minulosti aj bývalých kolegov a spolupracovníkov, roztrúsených po celom našom Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading