Zväz vojakov Slovenskej republiky

Účasť na spomienke 78. výročia oslobodenia Vaďoviec

16 apríla, 2023

Prvé jarné dni v apríli 1945 priniesli slobodu mestám a obciam nášho podjavorinsko-pdbradlianskeho regiónu. 7. apríla 2023 sa delegácia Zväzu vojakov SR z klubu Nové Mesto nad Váhom zúčastnila na pozvanie starostky Vaďoviec Alžbety Tukovej spomienky na 78. výročie oslobodenia obce. V úvode starostka privítala hostí, podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michala Barteka, delegáciu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zväzu vojakov SR za klub Nové Mesto nad Váhom pplk. v. v. RSDr. Kamila Krištofíka, pplk. v. v. Ing. Vladimíra Trgalu a pplk. v. v. Ing. Milana Kadlečíka, delegáciu Základnej organizácie SZPB Stará Turá a deti základnej a materskej školy

V príhovore pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík v stručnosti pripomenul oslobodzovanie obce, keď 7. apríla v skorých ranných hodinách ustúpili nemecké vojská z obce a obsadili návršie na Drahách. O 9. hodine vstúpili do obce prvé hliadky Červenej armády. Na poludnie podnikli nemecké vojská protiútok. Prestrelky trvali v chotári obce až do ranných hodín 8. apríla, keď vstúpili do obce vojaci 1. Rumunskej kráľovskej armády, ktorí vystriedali vojakov Červenej armády. Do bojov v okolí obce zasiahlo aj sovietske letectvo, ktoré ostreľovalo ustupujúce nemecké vojská.

V bojoch za oslobodenie obce padol 7. apríla červenoarmejec Gregor Jozefovič Džumbaj, rodák z Ukrajiny. Okrem neho v príhovore Kamil Krištofík pripomenul aj rodákov z obce, partizánov Michala Hajtúna a Milana Naďa, ktorí padli na jeseň 1944 za našu slobodu, ale tiež mjr. Adama Piláta, príslušníka 311. čs. bombardovacej perute RAF. Ich pamätné tabule sú umiestnené na budove obecného úradu vo Vaďovciach. Na záver vyzval prítomných, aby boli hrdí na svojich rodákov hrdinov. Poprial všetkým život v mieri a deťom, aby sa učili a robili rodičom radosť.

Text: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading