Zväz vojakov Slovenskej republiky

Tretie miesto za trefy v Topoľčanoch

30 júla, 2023

V poradí druhým tohtoročným spoločným vystúpením strelcov z novomestského klubu Zväzu vojakov SR boli preteky 22. júna 2023, ktoré organizoval ZV SR Klub Topoľčany na strelnici Lipovník pri príležitosti 30. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Súťažilo sa v streľbe zo samopalu a pištole a o cenné body bojovalo 25 družstiev, z toho Nové Mesto nad Váhom reprezentovali dve družstvá vedené pplk. v. v. RSDr. Josefom Putirkom. Takisto na týchto pretekoch získalo naše družstvo medailové umiestnenie. Strelecký tím v zložení Mgr. Ing. Karla Havalcová, mjr. v .v. Ing. Ferdinand Grunský, mjr. v z. Ing. Vladimír Kavický obsadil v celkovom v hodnotení družstiev 3. miesto so ziskom 478 bodov.

Všetkým reprezentantom nášho klubu patrí poďakovanie a víťazom gratulácia. Viac o súťaži a ďalšie fotografie si môžete pozrieť na stránke Klubu Topoľčany.

Text: Josef Putirka Foto. Karla Havalcová

Loading