Zväz vojakov Slovenskej republiky

Tradične – netradičná degustácia regionálnych vín

23 októbra, 2022

V súlade s Plánom činnosti Klubu ZV SR Pezinok na rok 2022, na základe návrhu plk. v.v. Ing. Františka Pariška, organizovala  Rada klubu ZV SR Pezinok degustáciu regionálnych vín.

Menovaný kolega navrhol organizáciu klubovej akcie  tradične – netradičným spôsobom. Klubová akcia sa konala v rámci taradičnej, každoročnej akcie „Otvorené pivnice Limbach“ dňa 22.10.2022 od 14.00 hod.

Otvorené pivnice Limbach podporilo 14 vinárov. V rámci akcie bola tradičná gastronómia, výstava obrazov a handmade výrobky. Degustovalo sa celkom viac než 100 druhov vín z Limbachu.

Veľká škoda, že napriek úsiliu organizátorov sa akcie zúčastnila len hŕstka členov klubu. Musíme sa zamyslieť a zaoberať otázkou, či členovia klubu majú záujem o klubové akcie, resp., o aký  druh klubových akcii by bol záujem.

Priložené dokumenty