Zväz vojakov Slovenskej republiky

Tradične na oslavách Dňa Ozbrojených síl SR

26 septembra, 2022

Len „pandemická“ prestávka mohla narušiť dlhoročnú tradíciu nášho klubu v účasti na oslavách Dňa OS SR v Brezovej pod Bradlom. Z nášho klubu sa na oslavách zúčastnili: pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík a pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA. V úvodnej časti sme položili veniec pri pamätníku hurbanovských dobrovoľníkov na Prietržskej ceste. A pravdaže, vzájomne sme sa pozdravili s ďalšími účastníkmi tejto významnej udalosti, predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu generálov SR a ďalšími.

Po presune do centra mesta sme boli svedkami slávnostného nástupu jednotiek našej armády, prečítania rozkazu prezidentky SR, ministra obrany, ako aj príhovorov ministra obrany SR Jaroslava Naďa, náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka o povýšení a udelení ocenení nielen príslušníkom armády, ale aj predstaviteľom ostatných občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. Zaujal nás aj program spojený s ukážkami výcviku jednotlivých zložiek ozbrojených síl, statické a dynamické ukážky zbraní a vybavenia slovenských i spojeneckých vojakov.

Text a foto: Josef Putirka

Loading