Zväz vojakov Slovenskej republiky

Tradičná klubová akcia – „GULÁŠ PÁRTY 2023“

28 mája, 2023

        Dňa 27. mája  2023 sa uskutočnila vydarená a už tradičná klubová akcia „GULÁŠ PÁRTY 2023“ Zväzu vojakov SR Klub Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska č. 13. Celkom sa klubovej akcie zúčastnilo 41 členov klubu (27,52 %).

        Pred oficiálnym zahájením klubovej akcie bolo zasadnutie Rady klubu. RK  schválila prijatie 4 nových členov (brigádny generál Ing. Ladislav DOVHUN, MA.,  náčelník kancelárie  prezidentky SR, mjr. v.v. Ing. Adrián PRAČKO, plk. v.v. PaedDr. Ján PETROVIČ, CSc., pprap. v.v. Milan FRÖHLICH). Klub má k dnešnému dňu 149 členov. Podpredseda klubu informoval o stave prípravy pamätnej medaily k 30.výročiu vzniku klubu.

        Za prípravu a priebeh klubovej akcie bol zodpovedný tajomník klubu Jaroslav Garaj, ktorému patrí poďakovanie za výborne pripravenú akciu. Je iróniou osudu, že tesne pre klubovou akciou onemocnel a akcie sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.  V ostatných rokoch sme v príspevku vždy tvrdili že  „guláš je najjednoduchšie jedlo“, ale je to len teória, pretože uvariť dobrý guláš je naozaj veľké umenie. A preto aj teraz sme varením poverili naslovovzatého odborníka –  nášho priateľa, správcu Spoločenského domu obce Viničné Jána Škripa. A urobili sme opäť veľmi  dobre. Zaslúži si absolutórium za vydarený, chutný guláš. A Janko Škrip nám aj tento rok potvrdil pravdivosť nášho tvrdenia. Poďakovanie patrí aj Františkovi Pariškovi za zabezpečenie kvalitného regionálneho vína.

Celá naša tradičná akcia prebiehala v priateľskom duchu a na svoje si prišiel naozaj každý.

Pripravil: Text: S. Šimon, foto: P. Kurčina, S. Šimon

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.