Zväz vojakov Slovenskej republiky

Tradičná klubová akcia – „GULÁŠ PÁRTY 2023“

28 mája, 2023

        Dňa 27. mája  2023 sa uskutočnila vydarená a už tradičná klubová akcia „GULÁŠ PÁRTY 2023“ Zväzu vojakov SR Klub Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska č. 13. Celkom sa klubovej akcie zúčastnilo 41 členov klubu (27,52 %).

        Pred oficiálnym zahájením klubovej akcie bolo zasadnutie Rady klubu. RK  schválila prijatie 4 nových členov (brigádny generál Ing. Ladislav DOVHUN, MA.,  náčelník kancelárie  prezidentky SR, mjr. v.v. Ing. Adrián PRAČKO, plk. v.v. PaedDr. Ján PETROVIČ, CSc., pprap. v.v. Milan FRÖHLICH). Klub má k dnešnému dňu 149 členov. Podpredseda klubu informoval o stave prípravy pamätnej medaily k 30.výročiu vzniku klubu.

        Za prípravu a priebeh klubovej akcie bol zodpovedný tajomník klubu Jaroslav Garaj, ktorému patrí poďakovanie za výborne pripravenú akciu. Je iróniou osudu, že tesne pre klubovou akciou onemocnel a akcie sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.  V ostatných rokoch sme v príspevku vždy tvrdili že  „guláš je najjednoduchšie jedlo“, ale je to len teória, pretože uvariť dobrý guláš je naozaj veľké umenie. A preto aj teraz sme varením poverili naslovovzatého odborníka –  nášho priateľa, správcu Spoločenského domu obce Viničné Jána Škripa. A urobili sme opäť veľmi  dobre. Zaslúži si absolutórium za vydarený, chutný guláš. A Janko Škrip nám aj tento rok potvrdil pravdivosť nášho tvrdenia. Poďakovanie patrí aj Františkovi Pariškovi za zabezpečenie kvalitného regionálneho vína.

Celá naša tradičná akcia prebiehala v priateľskom duchu a na svoje si prišiel naozaj každý.

Pripravil: Text: S. Šimon, foto: P. Kurčina, S. Šimon

Loading

Priložené dokumenty